Stretch Accelerate

What would you be willing to do differently today to see a change tomorrow?

Stretch Accelerate

Vi mobiliserar människor till att leverera resultat!

Vi har alla hört det många gånger förr: vi blir föremål för förändringar oavsett om vi vill eller inte. Det är bara att stålsätta sig inför förändringar, annars kommer vi inte längre att vara med på banan.

Men tänk om vi sa att det finns ett annat, mer positivt sätt att se det på? Att man faktiskt kan välja att leda förändringar på ett sätt som är systematiskt och bevisligen effektivt?

Erfarna förändringsledare och Prosci-kurs i förändringsledning

Som stolt partner till Prosci erbjuder Stretch Accelerate erfarna förändringsledare för konsultuppdrag och sju olika Prosci-kurser i förändringsledning.

Proscis förhållningssätt till förändringsledning bygger på över 20 års forskning och menar att det inte är organisationer som förändras utan individer, och att det är summan av förändringar på individnivå som skapar resultat. Proscis metodik och verktyg handlar om hur man kan skapa förändring på individnivå genom den välkända ADKAR®-modellen. Proscis tillvägagångssätt gör förändringsledning mätbar och praktiskt användbar och genererar resultat.

  • Proscis metodik och verktyg baseras på över 20 års studier på över 6 000 respondenter
  • 80 % av Fortune 100-företagen använder metodiken aktivt idag
  • Över 75 000 Prosci-certifierade förändringsledare globalt

Vårt kursutbud med Proscis metodik och verktyg består av sju olika kurser. Sex av kurserna är anpassade för de olika roller på ett företag som är involverade i förändringsprocesser och ger en grundlig och praktisk förståelse för den helhetliga metodik och de verktyg som man behöver för att kunna leda förändringar på ett professionellt och effektivt sätt. Den sjunde kursen är en workshop som fokuserar på samspelet mellan smidig utveckling och förändringsledning.

1. Prosci Change Management Certification Program (3 dager)

2. Sponsor Briefing (4-6 timer)

3. Delivering Project Results Workshop (4-6 timer)

4. Manager Program (8 timer)

5. Employee Program (8 timer)

6. Fundamentals of Change Management (8 timer)

7. Integrating Agile & Change Management Workshop (6 timer)

 


Smidig rådgivning – coachning, projekt- och produktledning

Smidig metodik är ett stort område med många komponenter som ständigt växer och utvecklas. Teknik, gruppdynamik, ledarskap, psykologi och budget är några av dessa. Teori hjälper oss mycket, det hjälper oss att gå i rätt riktning, men det är praktiskt erfarenhet som gör oss bättre. Våra rådgivare inom smidig coachning, projekt- och produktledning jobbar hos våra kunder och finns på plats i deras vardag. Det är här vi omsätter teorierna i praktiken. Som rådgivare på Stretch har vi som mål att arbeta efter smidiga principer och i nära samspel med våra kunder. Närhet, tätt samarbete och god förståelse för kundens verksamhet är nyckelfaktorer.

Vår passion är att arbeta för att nå största möjliga affärsvärde genom förändringsinitiativ. Med vår bredd och erfarenhet förstår vi varför processer, ramar och kostnadsfokus är nödvändiga.

Hur kunden får största möjliga avkastning på sin IT-investering skiljer sig åt mellan olika förändringssituationer. Som rådgivare behöver vi därför kunna anpassa vår strategi efter den berörda organisationens utgångspunkt och mognad. Vi hjälper våra kunder att arbeta enligt olika ramverk och metoder som Scrum, Kanban, Less, SAFe, Design Thinking, Prince2 och Prosci.


Om teamet

Vi har som mål att ständigt lära oss mer och att ständigt bli bättre och fokuserar därför på att dela kunskap både internt och externt. I linje med tillämpningen av smidiga principer fokuserar vi också på tvärvetenskaplighet. Hos oss får du möjlighet att arbeta tvärvetenskapligt. Vi lär av varandra och blir bättre tillsammans! Därför har vi satt samman teamet Accelerate för att utforska synergier, samspel och värdeskapande mellan smidig utveckling och förändringsledning.

Stretch Accelerate består av projekt-, produkt- och förändringsledare som är experter på smidig metodik. Teamet har ett brinnande engagemang och ett genuint intresse för att hjälpa företag att lyckas med sina förbättringsinitiativ. Vi har spetskompetens och lång erfarenhet av stora och små förändringsprojekt, både lokalt och internationellt.

Vi tror på kombinationen av ett smidigt tänkesätt och fokus på den mänskliga sidan av förändring och är särskilt engagerade i att utforska synergier mellan smidig utveckling och förändringsledning. Både när det gäller hur vi bäst kan arbeta med projektledning och förändringsledning i smidiga projekt och hur vi kan hjälpa företag att bli smidigare.

Vi mobiliserar människor till att leverera resultat. Kontakta oss! Det kan förändra allt.


Kontakta oss