Stretch Procurement

För att inköp gör skillnad för dina kunder och världen

Stretch Procurement – för att inköp gör skillnad för dina kunder och världen

På de flesta bolag är inköp idag en transaktionstung process som kräver mycket handpåläggning. Fokus ligger på intern effektivisering och det övergripande målet är att spara pengar.

Vi på Stretch ser större potential. Vi vet att digitalisering och automatisering av traditionella processer lyfter fokus mot vad inköp kan göra för själva affären. Genom att istället samarbeta med våra leverantörer skapar vi en bättre kundupplevelse. Vi vänder våra främsta affärsrisker till möjligheter! Även dessa ytor bygger på digitalisering och teknologiska utveckling som kallas i folkmun kallas AI.

Business goals

Vår mission är att utveckla våra kunders inköpsförmåga och vår vision är att i detta sammanhang bli det självklara valet för organisationer i Norden. Vår strategi bygger på digitalisering och utveckling av inköps förmågor att skapa affärvärde bortom traditionell besparing.

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan