Stretch Procurement AB

Ett framtidssäkrat inköp
by Stretch Procurement

Stretch Procurement AB

Inköp i ett framtidssäkrat företag

Föreställ dig att ett strategiskt möte pågår inom din organisation, med fokus på att påskynda marknadsföringen av en produkt.

Er inköpschef föreslår ett alternativ där ni kommer använda en anpassad design- och produktionsprocess som låser företagets framtida produktkarta till en enda leverantör.

Hans idé är att använda design-baserad budgivning (DBB) för att låta potentiella leverantörer föreslå produktdesign och tillverkningsprocess. Det hela bygger på en anpassad design som ni själva äger och som använder allmänt tillgängliga komponenter.

Ert företags inköpsorganisation har utvecklats på flera sätt de senaste åren och på så sätt skapat sitt mandat. Bland annat har man lyckats tillämpa modern teknik över hela inköpsfunktionen. Termer som Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML) och Advanced Analytics är vardag i arbetet.

Den moderna teknikens effekter är bland annat att marknadsinsikter vävs in med spend/leverantörsdata för att erbjuda prediktiv analys till kategorichefer. Erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt fångas, organiseras och återanvänds. Rutinuppgifter automatiseras så att ingen behöver hantera en inköpsanmodan innan den konverteras till en inköpsorder.

Det här är vår idé om ett framtidssäkrat inköp. En modern partnerfunktion som fokuserar på värdeskapande för organisationen.

Vi på Stretch Procurement hjälper dig att initiera och lyckas på denna resa.


Stretch Procurement för ökad hållbar utveckling

Alla företag med en hållbarhetsagenda brottas ständigt med frågan hur en stor ambition ska kunna leda till verklig förändring. Det räcker inte längre med att säga vad du strävar efter – idag krävs bevis för hur företaget rent konkret ställer om till en cirkulär ekonomi som innefattar såväl kund som leverantörsled.

När hållbarheten görs transparent, och integreras både i leverantörsavtal och affärssystem, tvingas hela kedjan anpassa sig och bli cirkulär på riktigt. Stretch Procurement hjälper alla typer av verksamheter med att få etik- och hållbarhetspolicys att både efterlevas och utvecklas över tid. Vi gör kort sagt hållbarhetsarbetet mer hållbart.


Stretch Procurement för ökad innovation

I en tid när allting både förväntas gå snabbare, fungera bättre och kosta så lite som möjligt, ökar outsourcing inom alla typer av verksamheter. Det som tidigare var en del av kärnverksamheten kan idag göras både effektivare och bättre inom ramen för väl fungerande leverantörsnät. När värdet i större omfattning skapas utanför den egna verksamheten blir kontroll helt avgörande.

Stretch Procurement hjälper till att både frigöra och öka innovationskraften i samarbetet med externa leverantörer. Vi ser till att proaktivitet, problemlösning och kollaboration blir naturliga delar av hela verksamheten. Och, inte minst, att det förblir så.


Stretch Procurement för minskad risk

Att hantera risk är en av de stora utmaningarna i alla verksamheter. I en globaliserad värld där affärer sker gränslöst, och där leverantörsledet är en förlängning av verksamheten, måste det finnas både beredskap och processer för att hantera oförutsedda händelser.

Stretch Procurement hjälper verksamheter att kvantitativt mäta och förutse olika risk-scenarios. Genom att koppla smarta algoritmer till löpande datainsamling kan vi i förväg bedöma sannolikheten för att något verksamhetskritiskt ska inträffa. Vi hjälper också till på en rent strategisk nivå för att exempelvis utveckla förmågan att regionalisera delar av verksamheten vid behov. Vi ger våra kunder mer tid att utveckla sin affär istället för att oroa sig för det som hotar den.


Kontakta oss