Om Stretchgruppen

Med teknologi som redskap utvecklar vi vår omvärld i riktning mot ett mer hållbart samhälle

Stretch grundades 2002 och har sedan dess växt organiskt. Idag är vi en hel grupp bestående av bolag i Skandinavien med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Växjö, Östersund, Köpenhamn och Oslo. Moderbolaget Stretch AB är huvudägare i samtliga bolag och har sitt säte i Stockholm.

Grundidén bakom Stretchgruppen är att erbjuda en plattform som möjliggör tillväxt både på det personliga planet och det kommersiella. Vi tror att det ger bättre näring till såväl våra kunders affär som vår egen utveckling.

Alla bolag är självständiga med en uttalad vilja att vara ledande på sin marknad. Vi växer kontinuerligt och organiskt; dels genom utveckling av våra nuvarande erbjudanden, dels genom skapandet av helt nya bolag och erbjudanden. Ambitionen är inte att täcka in samtliga affärsmöjligheter, utan snarare att tillföra expertis inom tydliga avgränsade områden.

Det pratas mycket om hållbarhet. För oss betyder det att förbruka mindre än vad vi ger tillbaka. Ofta används detta synsätt för att förklara det ekologiska kretsloppet. Vi tror att hållbarhet även innefattar affärer. Det innebär att vi prioriterar både lösningar och rådgivning samt att hjälpa bolagen i vår grupp att växa tillsammans. Detta inte minst genom våra värderingar, Nyfiken, Omtanke och Resultat.


Vi tror på alla människors vilja och förmåga att skapa en bättre värld


Stretch-
gruppen

Kontor

8

Stretchgruppen har idag kontor på 8 platser i Norden. De finns i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Karlstad, Växjö och Östersund. På flera av våra kontor finns det flera av våra bolag representerade.

Omsättning

495

2022 omsatte Stretchgruppen 495 MSEK.

Medarbetare

320

Vi är 34% kvinnor och 66 % män i hela gruppen. I ledande ställning för våra bolag är fördelningen 45% kvinnor och 55% män. Medelålder är 37.

Kunder

270

Har vi samarbetat med under 2022.


Karriär på Stretch

Vad roligt att just du är nyfiken på att jobba hos oss

Vi tror på att vi både äger ansvaret och möjligheten att förändra världen. För oss är det viktigt att omge oss av människor som tror på det vi tror på, för bara då kan vi göra saker till verklighet.

Vi har höga ambitioner och lägger stor tillit till att vi alla gör vårt yttersta. När vi stöter på motgångar så tar vi oss igenom dem tillsammans. Och när vi vinner så firar vi tillsammans då vi alla är med och påverkar vår framtid.

Vill du vara med att förändra och göra skillnad? Välkommen att söka dig till oss.

 

Karriärsidan


Insights by Stretch