Business Analysis

Hjälper er att lyckas – från idé till verklig nytta

Business Analysis – förverkligar störst nytta i din verksamhet!

Vi ger oss inte förrän vi förstår kundens verksamhet – på riktigt. För det är först då vi vet vad som behöver förändras för att realisera mest affärsvärde.  Vi kan modeller, processer och systemstöd riktigt bra, det är en självklarhet. Men det som är vårt främsta vapen i jakten på affärsvärde är våra skickliga konsulters outtröttliga nyfikenhet på dig, deras starka social förmåga och skarpa sinne för affär och organisation. För ju tydligare vi kan definiera vad som behöver göras och i vilken ordning, desto bättre kommer dina förändringsinitiativ att gå och då kommer mer värde att skapas i din organisation!

Business Analyst, BA, driver kravprocessen

Business Analysis, eller verksamhetsanalys, är professionen som möjliggör förändring genom att definiera och förtydliga krav samt rekommendera de lösningar som ger mest värde till organisationens intressenter. En Business Analyst (BA) är med hela vägen från idé till förverkligande av nytta. BA driver processen med att definiera krav och nyttor samt säkerställer att dessa är tydliga att utveckla verksamheten mot.

Till sin hjälp har BA metoder och modeller så som BABOK®, Business Model Generation, Value Proposition Design och certifieringar inom Business Analysis så som IIBA eller BCS Diploma in Business Analysis. Men det är sällan modellerna som skapar affärsvärdet, det är människorna.

Business Analysis

Business Analysis skapar förutsättningar för att lyckas

Många av våra kunder har redan insett att förutsättningar för att lyckas i många andra roller så som projektledning, produktutveckling, mjukvaruutveckling, kvalitetssäkring etc. har ett mycket starkt beroende till skickligheten och kompetensen hos en Business Analyst och dess möjlighet att skapa bra förutsättningar. Se till att alltid välja en Business Analyst av absolut högsta klass, en som sätter affärsvärdet i fokus!

Business Analysis är på frammarsch hos oss på Stretch såväl som hos våra kunder. Vi hjälper er gärna med att skapa bättre förutsättningar för förändring, vi har erfarenheten och kompetensen. Vill ni veta hur? Kontakta oss så berättar vi hur ni kan lyckas bli interna superhjältar! Det är riktigt häftigt!

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan