Business Intelligence

Den som vet mest vinner!

Öka affärsvärdet med Business Intelligence

Företag som har förmågan att utvinna viktig information från data inom och utanför den egna organisationen kan skaffa sig viktiga konkurrensfördelar. Kunskap om sin egen verksamhet, omvärlden och sina egna mål är grunden till att fatta rätt beslut, som leder till ökat affärsvärde. Den som vet mest vinner, helt enkelt!

Effektivitet skapar förutsättningar!

Business intelligence går ut på att skapa förutsättningar för en organisation att agera på rätt sätt. Det vill säga att fatta rätt beslut i rätt tid. Data som produceras inom och utanför organisationen samlas in, struktureras och görs tillgänglig och förståelig för användarna. Vi kallar denna process för Data to Decision, D2D. En effektiv D2D-process innebär:

  • korta ledtider från att data skapas tills dess att den kan användas som beslutsunderlag
  • hög kvalitet på masterdatan
  • hög tillgänglighet till informationen
  • hög användbarhet

I en värld där datamängderna, komplexiteten och kravet på snabbare beslut ökar kommer företag som har en effektiv D2D-process att vara vinnarna. Det är dessa företag som kommer att maximera affärsvärdet – för värdet kommer ifrån användningen, inte verktygen i sig.

Business Intelligence

Maximera affärsvärdet med Stretch

Stretch erbjuder tjänster inom Business Intelligence och Masterdata för att analysera och effektivisera D2D-processen hos er. Vi hjälper våra kunder att:

  • etablera och utveckla processer och arbetssätt.
  • implementera och använda verktyg och applikationer
  • utveckla effektiva och användbara lösningar

Vi skapar lösningar som går hand i hand med er målsättning. Nyfiken? Kontakta oss redan idag!

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan