Masterdata

Rätt information och riktiga affärsbeslut!

Master Data Management, MDM – rätt information och riktiga affärsbeslut

Dålig kvalitet på data är en av huvudanledningarna till att många affärsinitiativ inom IT inte når sina mål. Rätt kvalitet på information är ett måste för att lyckas i framtidens informationssamhälle.

Vad menas med Master Data Management?

Master Data Management innebär att förstå värdet av den information som företaget sitter på. Att förstå vilka beslut den ska stödja, vilka användare som behöver informationen och när. Dessutom veta hur informationen bäst sammanställs och hanteras.

Framtidens informationssamhälle med Internet of Things, IoT, Cloud computing, Big data etc. skapar enorma mängder data. Det innebär stora utmaningar och möjligheter för ett företag. Har ni redan idag problem med masterdata och dålig kvalitet i era rapporter? Då är det viktigt att sätta fokus på detta område nu för att hänga med. De företag som lyckas får en konkurrensfördel och kan använda rapporter och analyser som stödjer snabba och korrekta affärsbeslut.

internet-of-things_643x300

Analysera ert nuläge och låt Stretch hjälpa er med MDM

Stretch hjälper er att skapa en förståelse av nuläget och ger förslag på en väg framåt. Vi har erfarenhet av att ta fram och visa på affärsvärdet av ett heltäckande MDM-program och stöttar er inom de områden som är viktiga. Vi baserar våra analyser på Gartners 7-stegsmodell för att tydliggöra vilka områden som bör prioriteras vid olika mognadsgrad inom företaget. Våra erfarna MDM-konsulter analyserar gärna ert nuläge och skapar sedan lösningar som fokuserar på långsiktighet och affärsvärde.

Nyfiken? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan