Accelerera ESRS-rapporteringen med Power BI

Undvik att låsa in ditt hållbarhetsdata i en silo, gör den istället till en naturlig del av din verksamhetsstyrning. Varför inte dra nytta av kraften i din befintliga analytics-plattform för att uppfylla kommande EU-lagkrav? Samtidigt som du skaffar dig en fördel i kommunikationen med kunder, anställda, ägare och investerare.

Hållbarhetsrapporteringen på Power BI

Genom att bygga hållbarhetsrapporteringen på Power BI, säkerställer du ständig och uppdaterad tillgång till de senaste teknologierna, samtidigt som du kan ta in data och nyckeltal från andra delar av verksamheten för en gemensam överblick.

Med ett rapportpaket får du inbyggd know-how, med referenser till de olika styckena i ESRS och med tydliga avgränsningar och förutsättningar för beräkningarna.

Lösningens inbyggda AI reducerar behovet av manuella bedömningar av underlag för resor och andra inköp som påverkar ditt avtryck.

Utöver den legala rapporteringen, är det möjligt att koppla mål och aktiviteter i scorecards, på koncern-, bolags- eller avdelningsnivå, med tydliga ägare, för att ta tillvara på kraften i din organisation och skapa stolthet hos medarbetarna.

CSRD börjar tillämpas från 2024 med början hos de bolag som redan idag omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, för att därefter successivt implementeras till allt mindre verksamheter.

Den bästa approachen är dock att inte vänta, utan ta tillfället i akt att trimma in dina rutiner och säkerställ tillgång till data redan idag, så är du väl förberedd när det blir skarpt läge för din organisation.

Kontakta oss på Stretch Beyond för en visning!

Kontakta Stretch Beyond