Är mikrotjänster framtiden för er? Låt vår analys hjälpa er att visa vägen

Skulle en mikrotjänstarkitektur lyfta er organisation och hur implementeras den? Förstå kraften i att gå från monolitiska system till teknikneutrala containeriserade mikrotjänster som enkelt skalas upp efter behov, skyndar på utvecklingstakten och är flexibla för framtidens behov.

Vår analys består av tre delar och hjälper er att komma till insikt om vad en mikrotjänstarkitektur skulle innebära för er organisation och ert tekniska landskap samt hur ni tar de första stegen i förändringsarbetet.

1. Initialt möte lett av Stretch
I detta inledande möte får ni som kund möjlighet att ge oss en övergripande bild av ert tekniska landskap och era nuvarande lösningar. Ni beskriver era nyckelprocesser, det nuvarande teamets eller teamens kompetensområden. Gemensamt identifierar och diskuterar vi huvudsakliga utmaningar och bekymmer. Tillsammans fastställer vi analysens omfattning så att både vi och ni har klara förväntningar på vad som kommer att ingå och vilket värde den kan tillföra er verksamhet.

2. Djupgående teknisk genomgång
I vår tekniska genomgång börjar vi med en analys av er nuvarande systemarkitektur och vilka tredjepartstjänster ni använder. Vi identifierar möjligheter att förbättra skalbarheten genom att bryta ner större system till oberoende mikrotjänster som kan skala horisontellt baserat på efterfrågan.

Vi utför en omfattande översyn av de teknologier, plattformar och verktyg som er organisation använder, både för att identifiera eventuella flaskhalsar och för att säkerställa att er arkitektur och era processer är redo att stödja den ökade flexibilitet och den smidiga utvecklingscykel som mikrotjänster medför.

Säkerhet och dataskydd är av yttersta vikt. Mikrotjänster introducerar unika säkerhetsutmaningar, och vi kommer att fokusera på att adressera dessa genom granskning av bland annat API-säkerhet, tjänste-till-tjänste-autentisering, och säkra datakommunikationsmetoder.

3. Vad vi levererar
Efter vår analys levererar vi en detaljerad rapport som kartlägger era nuvarande utmaningar och möjligheter.

Ni får en prioriterad lista för snabba förbättringar och skräddarsydda rekommendationer för hur ni kan påbörja både det strategiska arbetet och implementationen av en mikrotjänstearkitektur. Allt avslutas med en Q/A-session för att klargöra eventuella frågor och säkerställa att ni har alla förutsättningar för att bygga framtidens tjänster för er organisation.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Dela inlägget