Förstärk era automatiska processer med vår genomgående CI/CD analys

Förvandla ert utvecklingsteam till en effektivitetsmotor genom att optimera era CI/CD-processer eller rent av komma igång. Med automatiska bygg-och leveransprocesser kan ni snabbare och säkrare ta er från idé till leverans vilket gör det möjligt att snabbt anpassa er till förändringar och möta marknadens behov. Låt oss identifiera och eliminera era flaskhalsar och upptäcka de förbättringsområden som kommer att ta ert team till nästa nivå.

Vår analys består av tre delar och hjälper er komma över de vanliga utmaningarna eller problem som många organisationer står inför med manuella byggprocesser, långa ledtider och bristande säkerhet.

1. Initialt möte lett av Stretch
I detta inledande möte får ni som kund möjlighet att ge oss en övergripande bild av ert tekniska landskap och er nuvarande lösning. Ni beskriver era nyckelprocesser, det nuvarande teamets kompetensområden, samt identifierar huvudsakliga utmaningar och bekymmer. Tillsammans fastställer vi analysens omfattning så att både vi och ni har klara förväntningar på vad som kommer att ingå och vilket värde den kan tillföra er verksamhet.

2. Djupgående teknisk genomgång
Vi går igenom er infrastruktur, inklusive eventuella molnlösningar och dess tjänster ni använder. Vi tittar på hur ni för närvarande hanterar automation i era bygg- och leveransprocesser. Har ni inte har detta på plats redan är det ingen fara. Vårt mål är att hitta en lösning som optimerar er produktivitet, oavsett utgångsläge.

Vi går även igenom de teknologier och plattformar ni använder. Vi ser över vilka verktyg ni har och vilken kompetens som finns inom organisationen, för att kunna ge er de mest relevanta rekommendationerna. Säkerhet och dataskydd är alltid i fokus, där vi granskar hur ni hanterar kritiska områden som bland annat lösenordshantering och andra hemligheter. Vi ser även till kvalitetsprocesser för att säkerställa att ni levererar på högsta möjliga nivå, och ger rekommendationer om vilka externa system och tjänster som bäst passar in i er lösning och organisation.

3. Vår leverans
Efter vår analys levererar vi en detaljerad rapport som kartlägger era nuvarande utmaningar och möjligheter. Ni får en prioriterad lista för snabba förbättringar och skräddarsydda rekommendationer för förbättringar samt hur dessa kan implementeras. Allt avslutas med en Q/A-session för att klargöra eventuella frågor och säkerställa att ni är redo för nästa steg i ert arbete med automatiserade flöden.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Dela inlägget