Health Review

Du skulle inte börja renovera en bostad utan att vara ordentligt insatt. Våra Salesforcekonsulter agerar din besiktningsman och hantverkare!

Som företag har man ofta bråttom att sätta igång en implementation av en ny produkt. Licenskostnaden tickar på, det är kort om personal och effektivisering av processer är av högsta prioritet för fortsatt tillväxt. För oss som jobbar med implementation av Salesforce så är detta något vi ser och hör om varje dag.

Det är mycket som ska stämma in för att en implementation av en ny produkt ska gå i lås.

  • Budgeten ska bli godkänd för ett projekt.
  • Beslutet att köpa in en ny produkt ska fattas och eventuellt även val av en lämplig implementationspartner.
  • Timingen ska vara rätt, där organisationen ska ha tid att kravställa, testa och komma med viktig feedback för att anpassa lösningen till behov.

Känslan av att dessutom, utöver detta, bli rekommenderad att genomlysa en miljö innan implementation av ny produkt kan därför kännas överväldigande.

För de kunder som redan har Salesforce, men vill implementera en ny produkt eller bygga nytt i Salesforce, så brukar vi likna det vid besiktning och hantverkeri. För visst skulle du ta in en besiktningsman innan du renoverar din bostad? Tänk om du hittar en fin fiskbensparkett under plastmattan, eller upptäcker att väggen du slog ut är bärande.

På samma vis ser vi på en Health Review. Vi på Stretch Customer agerar både hantverkare och besiktningsman. Det vill säga att vi, innan vi påbörjar bygget, ser över vad som finns och vad som kan byggas mer effektivt sett till kunders nuvarande processer och framtida behov.

Idén till Health Review föddes då Sander Rijken, Arkitekt på Stretch Customer, såg ett tydligt behov av en genomlysning av kunders Salesforcemiljöer. Ofta handlade det om kunder som redan hade Salesforce som vi tagit över från andra partners. De hade röriga och ineffektiva processer som inte längre matchade verksamheten. Vi utförde informella genomlysningar innan projektstart och jag tänkte att det här borde vi göra en mer formell process av, berättar Sander.

Då den formella processen tog form, paketerades konceptet som en Health Review – på svenska en ”genomgående hälsoundersökning”. Syftet var att bygga en långsiktig relation, där Stretch efter en Health Review löpande ser till långsiktiga lösningar som är skräddarsydda efter kundens behov och anpassad efter tekniska förändringar, såsom nya releaser.

Ett drygt år efter vår första formella kund för Health Review, har det kommit till att bli en viktig kick-start i övertagandet av kunder som redan har Salesforce.

Hur ser processen ut bakom en Health Review?

Ett första steg, berättar Sander, är att kunden presenterar sina processer i Salesforce samt bakgrunden till varför det ser ut som det gör. Vi gör sedan en teknisk djupdykning i Salesforce-orgen där vi ser över vad som behöver uppdateras och skapar en förståelse för varför det är uppbyggt på ett visst sätt.

Sander berättar att det är vanligt att en lösning inte längre är anpassad efter en kunds behov en tid efter implementation. Det kan vara att den inte är skalbar, eller inte uppdaterad utefter ny funktionalitet. Det kan också vara en tidigare partner som byggt på ett visst sätt som inte längre täcker kundens behov, tillägger han.

Resultatet av genomlysningen mynnar sedan ut i en presentation samt dokumentation där vi beskriver förbättringsmöjligheter som vi ser,  skapar en road map med backlog av delar som kan effektiviseras direkt. Likväl som för delar som krävs för att vidareutveckla på ett mer  långsiktigt plan.

Vad brukar dyka upp under en Health Review?

Det varierar självklart från kund till kund, men en 80/20-regel är att kunder har skapat ett överflöd med Profiler, Page layouts och Record pages. En annan vanlig del är att processerna inte är strukturerade och att automationerna är osammanhängande. Missar man att ta del av nya releaser kan detta resultera i att man behöver göra ändringar i uppsättning för att vara up-to-date. Sedan finns det mer verksamhetsnära processer som har betydelse för en uppsättning och bör regleras i takt med att ett företag skalar upp eller genomgår andra stora förändringar.

Efter att ha hållt i flera Health Reviews, vad är kundernas respons, både innan och efter?

Kunder är ofta väldigt positiva till en Health Review, då de vill använda Salesforce på ett så effektivt sätt som möjligt.

Effekten blir en tydligare lösning både på kort och lång sikt. På kort sikt får kunden insikt i sina processer och blir varse problem och lösningar till dessa. På lång sikt följer vi upp på road mapen, effektiviserar processer och sparar både tid och pengar.

4 snabba om Health Review by Stretch

För vem? Alla företag eller organisationer som vill vidareutveckla eller effektivisera sinbefintliga lösning med hjälp av en genomlysning av oberoende och erfarna experter.

Vad? Total genomlysning av er Salesforce-miljö.

Hur ofta? Har man en aktiv partner eller team, så gör man detta löpande under projekt eller förvaltningstid. Har man inte det så kan Health Review vara en perfekt kick-start inför ett projekt.

Vem behöver vara med? En eller flera personer med full insikt i de processer som ska ses över.

 

Stretch Customer

Dela inlägget