Lönsamhet och tydligare krav i din Cirkulära affär​

Undersök vilka förutsättningar som behövs för att få en lönsam cirkulär affär
Genom att visa effekten av olika parametrar som påverkar lönsamheten i en cirkulär affärsmodell, kan du bättre förstå vad som krävs för att dina erbjudanden ska fungera i en allt tuffare närtid.​ Beräkningarna utgår från begreppet Market Endurance, ett nyckeltal som tagits fram av RISE och hjälper dig ta klivet från teoretiska tankar till konkret handling.​

En fördel är att du får en bra överblick över vad du behöver göra i din organisation för att få en lönsam och hållbar affärsmodell samt att du kan i verkställandet också mäta om dina antaganden håller och justera underhand. Metodiken, indikatorn och lösningen bygger på välkända komponenter som säkert redan finns tillgängliga i din verksamhet och det går att börja resan i olika mognadsstadier.

Det här datadrivna närmandet till mera cirkulära affärsmodeller är ett bra komplement till de otaliga metoder och verktyg som finns i övrigt i affärsutveckling. Börja med vår inledande workshop för att få reda på var du står och vad du behöver göra för att få mest värde.

Market Endurance i praktiken 

  • Beyond Sustainable Discovery Workshop – I två halvdagar lär vi ut vad indikatorn och tillhörande insikter kan ge din organisation samt vilka förutsättningar ni har att få ett automatiskt system att både simulera och följa upp i, med utgångspunkt i era existerande investeringar.
  • Beyond Sustainable Framework – Ett ramverk som ger din organisation en tydlig plan för framtagning och förvaltning av en lösning för datadrivna insikter baserat på Market Endurance. Ramverket kan lätt anpassas efter era förutsättningar och behov. Moduler för Produktdesign, kravställan till logistik, sälj, inköp finns att tillgå. Ramverket baseras på flera års erfarenhet av Business Intelligence-best practice och change management.
  • Beyond Sustainable Solution – En fullt fungerande lösning som antingen bygger på organisationens existerande Business Intelligence plattform, eller en helt ny och då baserad på Gartners favoritverktyg i molnet, Power BI.

Ge din organisation en ljus framtid – kontakta oss 
Om indikatorn och de insikter som följer med den är rätt för din organisation, kan vi ganska snabbt ge insikt i. Kontakta oss för ett oförpliktigande samtal så tar vi reda på vad som är rätt för dig.

 

Kontakta oss 

 

Dela inlägget