Lönsamhet och tydligare krav i din Cirkulära affär​

Undersök vilka förutsättningar som behövs för att få en lönsam cirkulär affär
Genom att visa effekten av olika parametrar som påverkar lönsamheten i en cirkulär affärsmodell, kan du bättre förstå vad som krävs för att transformera ditt erbjudande.​ Beräkningarna utgår från begreppet Market Endurance, ett nyckeltal som tagits fram av RISE och hjälper dig ta klivet från en teoretisk modell till praktisk handling.​

Få tydliga krav i organisationen om vad som behövs uppfyllas
Simulering av olika affärsmodeller gör det lättare att kommunicera överordnade krav tillbaka till de olika områdena i din organisation så som produktdesign, inköp, after sales, logistik etc.​

Motiverande förändring
Verktyget Stretch Beyond erbjuder ger dig en känsla av hur mycket som behöver ändras. Tydliga orsaker till förändringskraven motiverar medarbetarna till att förstå och genomföra den.

 

En paketering baserad på en analysplattform

Lösningen automatiserar inhämtning av data från ditt affärssystem och eventuellt andra system, som behövs för att beräkna Market Endurance för enskilda eller grupper av produkter/erbjudanden. ​

Den ger också möjlighet att simulera olika scenarier genom att i realtid ändra parametrar som representerar en produkts livslängd, utbytesfrekvens och så vidare.​

En jämförelse av dina antaganden mot verkligt utfall kan ge värdefulla insikter till processer för produktutveckling, inköp och prissättning för att ständigt förbättra det cirkulära erbjudandet. Det är ett alternativt lönsamhetsmått som kan användas som en del i beslutsunderlag för dig som vill transformera din affärsmodell.​

För att enkelt integrera Market Endurance i din övriga verksamhetsstyrning, har vi utvecklat en paketering på en av marknadens ledande öppna analytics-plattformar. Därmed blir det också enkelt att ytterligare utveckla, komplettera eller skräddarsy beräkningarna för dina nuvarande och framtida behov. Du kan lätt inkludera andra viktiga styrningsparametrar för en balanserad bild av verksamheten. ​

Vi erbjuder både komma-igång workshoppar samt en paketering för både utforskande analys och kontinuerlig uppföljning.​

Låter detta intressant?  Kontakta oss för en visning!​

Kontakta oss 

 

Dela inlägget