Nyheter, Hållbart entreprenörskap

Culture eats strategy for breakfast

Är ett känt uttryck från managementkonsulten och författaren Peter Drucker. Uttrycket påvisar inte att strategier inte skulle vara viktiga utan mer hur viktigt kulturen är i ett företag. Och hur mycket den mänskliga faktorn spelar in.

Ju äldre jag blir desto mer inser jag att det här är inte bara viktigt utan helt nödvändigt och livsviktigt.

I år firar Stretch gruppen 20 år av entreprenörsskap, dvs vi firar inte att vi funnits i 20 år utan att vi varje dag i 20 år har försökt att skapa nya ideer, tänjt på gränserna i allt som handlar om kunder, kollegor eller leverantörer.

 

Det spelar alltså ingen roll att du började förra veckan eller om du har arbetat i 20 år. Alla har varit med och bidragit och det är verkligen värt att fira. Men det skulle inte varit möjligt om vi inte hade lagt mycket tid på och trott på att våra värderingar, vår Code of Conduct verkligen gör skillnad.

Under några dagar i början av september träffades vi alla i hela Stretch Gruppen. Här gjorde vi allt för att visa att vi lever som vi lär. Kanske ännu viktigare nu när vi inte har kunnat träffats de senaste åren. Hur vi med hjälp av vår Code of Conduct arbetade i grupper och skapade nya små enkla ideer som har stor effekt för många. Det entreprenörskapet som visades från alla gav mig gåshud.

Men inget kommer gratis, varje dag behöver genomsyras både av våra värderingar och vår filosofi kring vårt entreprenörskap där det handlar om att lyssna, förstå, anpassa och därefter ta modet och agera.

Vi har alla verkligen varit med och bidragit, varje dag varje år varje timme. Jag kan bara buga och tacka alla medarbetare på Stretch.

Utan er hade vi aldrig kommit dit vi är idag och tillsammans tar vi nu steget vidare in i framtiden och utvecklar en ännu bättre värld.

Vid pennan,

Sanna Andersson

Dela inlägget