Nyheter

Förmedla kunskap digitalt på ett personligt sätt

Många av oss får energi av sociala kontakter när vi möts ”live”. Det händer ju ändå något magiskt i det direkta sociala mötet som bara finns där och då som är väldigt svårt att återskapa digitalt. I pågående pandemi uppmanas alla minska på sin fysiska kontakt och då får man hitta alternativa sätt att dela erfarenhet och inspirera. Detta blogginlägg är just ett utav många sådana lösningar för att inspirera, trigga, väcka tankar och känna mänsklig koppling till varandra. Vi finns här men vi syns kanske inte alltid.

Ett sätt att ändå synas för sina kollegor, få dom att känna närvaro och att kunna utveckla varandra är att spela in videor som introduktionsmaterial där man visar hur man skall använda ett nyutvecklat gemensamt verktyg.

Att skriva en dokumenterande text är ju annars en praktisk lösning men blir lätt opersonlig och kan därför kännas otillräcklig. Man vill kanske få till en viss känsla som inte går att få till i text. Den där unika känslan av olika kollegors energier. Att spela in introduktionsvideor är en lösning som kan bli väldigt personlig och som gör att den som tar del at materialet kan känna en lättare koppling till det digitala.

Att en kollega med sina egna ord guidar en igenom applikationerna och berättar om hur denne använder dom gör att en introduktion gör känns mer levande, involverande och personlig. Företaget får här en chans att möta sina kollegor på en mer mänsklig nivå som känns dynamisk, tillgänglig och lättsam. Just nu jobbar jag med att spela in videor åt en kund där vi spelar in anställda med olika roller guidar sina kollegor genom de applikationer som är relevanta för deras roll i en nyutvecklad digital lösning. Som utvecklare är detta väldigt inspirerande att få se då man också får en direkt kontakt med användarna av lösningarna man byggt.

Sammanfattat ska vi verkligen inte underskatta kraften i det personliga mötet både ”live” och digitalt. Den mänskliga kontakten som inspirerar oss till att fortsätta hålla ut och hålla ihop. Även fast vi nu måste vara isär.

Michael Persson, Stretch Evolve

Dela inlägget