Nyheter

Nyckeln till en bättre vårdupplevelse

Belastad vård och långa väntetider 
Vården är idag hårt ansatt med långa väntetider och överarbetad personal. Barn- och ungdomspsykiatrin i flera regioner kämpar med att korta ner väntetiderna och ge bättre vård till samtliga barn som behöver stöd. Barn (och vuxna) som mår dåligt skall självklart få vård så fort som möjligt.

Ett exempel på detta är insättning av medicin som ibland görs när ett barn blivit diagnostiserat med ADHD. Då en sådan medicin kan ge allvarliga biverkningar följer vården noggrant vitalvärden i form av blodtryck och puls, och medicineringen sker ofta gradvis med en låg dos som ökas under en längre tidsperiod. Medicininsättning kräver resurser från vården under en period i storleksordningen 5-12 veckors tid, där patienten förväntas att varje vecka komma in till mottagningen för uppföljning. Detta kräver mycket administrativ tid från mottagningen, som istället hade kunnat riktas till kvalitativa möten med patienter.

Insättning på distans med Blåappen 
Med hjälp av Blåappen skapar Stretch Care nu möjligheten för patienten att istället låna med sig mätutrustning hem från vårdmottagningen. Varje vecka hör Blåappen av sig till patienten och ber dem om nya vitalvärden som blodtryck och puls. Resultaten rapporteras direkt tillbaka till vårdpersonalen som går igenom värdena och via Blåappen meddelar patienten om allt ser bra ut, eller om en förändring behövs. Blåappen ser till att allt sker som det ska, och på så sätt avlastar vi vårdpersonal från det administrativa arbetet.

Bättre och effektivare vård 
Med Blåappen tar kontrollen av mätvärden minimal tid i anspråk, och vårdpersonal uppdateras via ett meddelande. Medicinering är något som idag upptar fokus av flera personer på en vårdmottagning, och där fysiska möten kräver resurser och tid. Det räcker nu med att en person på mottagningen övervakar och hanterar pågående insättningar. En enskild mottagning kan därmed ha tiotals pågående insättningar, vilket innebär en enorm besparing i vården med bibehållen kvalitet – och en förbättrad upplevelse för patienten.

Och slutresultatet? Mottagningen får mer tid över till kvalitativa samtal med våra barn som står i kö för att få stöd.

Vill du läsa mer om Blåappen och Stretch Care?

Blåappen

Dela inlägget