Nyheter

Stretch Evolve – Stretchgruppens SAP-bolag samlas under ett gemensamt varumärke

Sedan 2002 har Stretchgruppen erbjudit marknaden specialister, produkter och tjänster inom SAP affärssystem i två av våra bolag; Stretch Evolve AB och Stretch Göteborg AB.

När nu en satsning mot nya kunder med affärssystemet SAP S/4HANA Cloud görs på den skandinaviska marknaden, väljer dessa två bolag att göra det under ett gemensamt varumärke: Stretch Evolve. Syfte är att bli tydligare och komma ännu närmare vår marknad genom att samla affären under ett och samma erbjuden och namn. Något som gynnar både existerande och nya kunder.

Affärssystemet är centralt för företags tillväxt och med vår kraftsamling kommer vi kunna leverera marknadens främsta lösning till fler,

säger David Glans, VD för Stretch Evolve i Göteborg AB

Det innebär att fler skandinaviska företag kommer att få en bättre överblick på sin verksamhet när de tar klivet in i framtiden. Det skapar möjlighet att frigöra tid för affärsutveckling, identifera affärspotential och besparingar, förbättra hållbarhet samt att S/4HANA Cloud kan skala upp i takt med att verksamheten växer och utvecklas.

Och framförallt innebär S/4HANA Cloud att skandinaviska företag får tillgång till det bästa affärssystemet på marknaden, med dess mångåriga kundnära utveckling av beprövade processer, branschspecifika funktionaliteter och best practice.

I drygt 20 år har vi utvecklat våra kunders affärsförmåga med hjälp av affärssystem från SAP, den här satsningen och förtydligandet visar bara att vi är fullt övertygade om att SAP är rätt framtidsval,

fortsätter Malin Anjou, VD för Stretch Evolve i Stockholm AB

Om Stretch Evolve

Stretch Evolve är det gemensamma varumärket för två av Stretchgruppens bolag. Tillsammans utgör vi en styrka med över 100 medarbetare inom SAP. I denna satsningen hjälper vi företag att öka sina affärsförmågor och frigöra tid för entreprenörskap med S/4HANA Cloud, för att fler företag ska förverkliga sina affärsidéer och vara konkurrenskraftiga även i framtiden.

Stretch Evolve är ett gemensamt varumärke men fortsätter precis som vanligt som två enskilda företag, som under tredje kvartalet kommer att genomföra namnbyten:

  • Stretch Evolve AB blir Stretch Evolve i Stockholm AB med Malin Anjou som fortsatt VD för bolaget.
  • Stretch Göteborg AB blir Stretch Evolve i Göteborg AB med David Glans som fortsatt VD för bolaget.

Har du frågor om Stretch Evolve eller vill du komma i kontakt med ett av bolagen, vänligen hör av dig till oss på:

Stretch Evolve i Göteborg AB Stretch Evolve i Stockholm AB
David Glans, VD Malin Anjou, VD
Tel: 073 673 73 55 Tel: 070 549 61 30
Email: david.glans@stretch.se Email: malin.anjou@stretch.se

Dela inlägget