August Lugnet Engman – Stretch Procurement

Hej August!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Procurement

Hur länge har du arbetat där:

September 2021

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

I ett av mina projekt har vi hjälpt en kund implementera ett inköpssystem. Kundens förväntningar och tankar om hur de ska arbeta med det nya systemet utgår från hur de jobbar idag. Genom att lyssna på hur de jobbar idag men framför allt förstå varför de jobbar på det sättet kan vi hjälpa kunden att utveckla arbetssätt och anpassa systemet för att faktiskt skapa värde, inte bara göra samma sak som tidigare i ett nytt UI. Kunden är nöjd med projektet och en dialog förs om fortsatt samarbete.

Dela inlägget