Ingrid Espe Myrmæl – Accelerate AS

Hei Ingrid Espe Myrmæl!

I hvilket selskap arbeider du: 

Stretch Accelerate AS

Hvor lenge har du arbeidet der:

Februar 2022

Fortell om en konkret situasjon du har opplevd, der Lytte, Forstå, Tilpasse og Handle har vist seg å være en suksess:

Hva? Skal vi endre igjen, hvorfor?” Dette utsagnet hører jeg ofte fra ansatte ute hos kunder. Etter å ha hjulpet flere store virksomheter, med deres endringsreiser, har jeg erfart gevinsten det gir å utfordre den eksisterende tankegangen og tørre å ta et steg tilbake. Et vanlig feilsteg mange gjør er å gå for fort frem med et ønske om en rask og effektiv implementering. Det ender fort med det stikk motsatte. En etablert forståelse og motivasjon for endring er essensielt for å effektivt kunne lykkes. Dette illustrerer viktigheten av å lytte, observere og tilpasse endringsreisen til både ansatte og organisasjonen.

Dela inlägget