Kristina Harneryd – Stretch Procurement

Hej Kristina!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Procurement

Hur länge har du arbetat där:

6 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Jag har arbetat i olika uppdrag med bland annat förvaltning och support av befintliga inköpssystem hos kunder. I ett förvaltningsuppdrag så är vikten av att kunna lyssna på kunden och förstå deras behov av allra största vikt för att kunna anpassa systemet så att kunden får ut maximal nytta.

Hos ett av våra förvaltnings- och supportuppdrag kunde vi med hjälp av just ovan nämnda verktyg se till så att servicenivån och kundnöjdheten ökade hos kunden då vi optimerade det befintliga inköpssystemet genom att använda existerande funktioner som inte tidigare tagits i bruk, samt att vi rensade upp i och förenklade sättet att underhålla masterdatan. Detta ledde även till en minimering av resursåtgången i förvaltingsprocessen.

Dela inlägget