Maria Sandberg – Stretch AB

Hej Maria Sandberg!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch AB

Hur länge har du arbetat där?

10 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, förstå, anpassa och agera har påvisats vara en framgång?

Jag jobbar med ekonomi på Stretch. Vi på ekonomi fick synpunkter från våra kunder på att vårt affärssystem inte gav stöd för att ta fram relevant information ur systemet, att vi inte kunde se resultat ur alla väsentliga dimensioner.

Under en period så försökte vi förstå vad som var den mest kritiska information som våra ”kunder” ville ha ut ur systemet samt förstå syftet med denna information (kan vi hjälpa dem att ta fram den på annat sätt etc) ett annat dilemma var att de inte själva kunde ta fram information utan hjälp från ekonomi samt att informationen då oftast var lite för gammal.

Efter ett tag insåg vi att vi hade kommit till vägs ände med vårt gamla affärssystem och startade en process med att anskaffa ett nytt affärssystem som kan ge den information som vi och våra kunder efterfrågar samt att denna information skall vara tillgänglig för alla som behöver det för att kunna hantera sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samt att informationen skall vara aktuell.

Vi valde ett nytt system / tjänst som ger önskad effekt för våra kunder / användare!

Fler medarbetare

Dela inlägget