Susanne Larsson – Stretch Öresund

Hej Susanne!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Öresund AB

Hur länge har du arbetat där:

4 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Att lyssna aktivt och sätta sig in i kundens situation och upplevelse är viktigt för att kunna utföra ett bra jobb som Business Analyst. I ett uppdrag fick jag förfrågan att hjälpa till att förbättra deras bearbetning av affärsbehov.

Genom att aktivt lyssna och förstå kunden och dennes oro anpassade vi tillsammans hur vi arbetade med behov och vilka verktyg och metoder vi använde. Resultatet blev ökad förståelse för arbetssättet, en transparens kring leveranserna och en nöjdare kund!

Dela inlägget