Case

Användarna sparar 4-5 timmar i månaden med nya leverantörsportalen

Med hjälp av Stretch kompetenta UX-team har vi tillsammans utvecklat en leverantörsportal i världsklass som fullt ut integrerar med vårt SAP. Bergendahls Food har gått från ett läge med en hel del fel och manuellt arbete i leverantörsledet som skapat frustration och stress. Idag har vi i stället, tack vare den nya leverantörsportalen, en smidig och enkel digital kommunikation med våra leverantörer, som underlättar vardagen.

Det har varit en förmån att få jobba med Stretch teamet som har tagit oss på den här utvecklingsresan, säger Fredrik Mattisson Chef Affärsutveckling på Bergendahls Food.

Utmaningarna Bergendahls Food har haft i kommunikationen med sina leverantörer var mycket manuellt arbete, felaktiga och bristfälliga underlag i Excel som skapat långa ledtider, stress och frustration.

Målet med projektet var att säkerställa masterdata, generera minskad handpåläggning, förenkla informationsflödet kring revideringsprocessen samt underlätta i samarbetet mellan oss och leverantören:

  • Digitalisering av alla underlag, versionshantering, allt på ett ställe
  • Kontroller och valideringar för att säkerställa korrekta underlag
  • Automatisering, lättare ifyllnad och mindre handpåläggning

Idag är alla dessa mål uppfyllda och Stretchteamet arbetade tight med verksamheten för att få leverantörsportalen på plats. Nu har de all kommunikation med leverantörerna på ett ställe och portalen är smidig och enkel att jobba med.

Teamet utgick från ”design thinking” och utvecklade portalen genom korta sprintar och kontinuerliga avstämningspunkter med verksamheten. En av de viktigaste framgångsfaktorerna var det starka stödet från ledningen.

Nu efteråt har vi fått massa positiv feedback från leverantörerna som säger att den är mil före de andra kedjornas portaler.

Leverantörsportalen är utvecklad i Neptune DXP Open Edition med SAP Fiori appar som interagerar mot SAP ECC med hjälp av rest API:er och mot SAP PMR (Promotion Management for Retail) med hjälp av OData tjänster. Dessutom hämtas POS försäljningsstatik från ett datalager i SQL Server.

I portalen kan leverantörerna själva underhålla sin masterdata, hantera nyhetsofferter, prisaviseringar, och kampanjunderlag. De har även tillgång till den senaste försäljningsstatistiken och kan se sitt aktuella sortiment.

Idag används portalen av nästan 800 leverantörer och närmare 100 användare på Bergendahls Food, som tack vare portalen sparar i snitt 4-5 timmar per månad.

Bergendahls
Stretch Evolve och Bergendahls Food har arbetat tillsammans sedan 2018 framförallt med att digitalisera Bergendahls processer med hjälp av flertalet appar. Det här är ett samarbete som förenklat arbetet ute i butikerna, samt interaktionen med leverantörer och kunder. Vi ser fram emot att fortsätta den digitaliseringsresan tillsammans.  Sedan den 1 oktober är Bergendahls Food ett helägt dotterbolag till Dagab och därmed en del av Axfoodfamiljen. Som Dagab i Hässleholm bedriver vi partihandel mot City Gross och Hyllinge Cash och fungerar som grossist för fristående köpmannaägda butiker och e-handlare.

Stretch Evolve
Stretch Evolve hjälper företag att utveckla sina affärsmodeller med hjälp av S/4 HANA och ett förbättrat användargränssnitt. Vi tar kunden på en lustfylld resa där innovation och affärsutveckling sker av sig själv.

 

Stretch Evolve

Dela inlägget