Case

E-handel i ny tappning

Sedan starten för över 100 år sedan har Spendrups vuxit till Sveriges ledande bryggeri och står idag för en tredjedel av den svenska ölmarknaden. I Spendrups bryggerier produceras närmare 400 miljoner liter dryck om året för välkända varumärken som Norrlands Guld, Mariestads, Heineken och Loka.

Genom ett MA-system såg vi möjligheten att basera utskick på vad kunden gjort och vart dom befinner sig i sin köpresa

Tommie Hammar, E-handelschef, Spendrups

Bakgrund & utmaningar

Som många andra har Spendrups fram tills nyligen skickat samma nyhetsbrev till alla e-handelskunder trots att det skiljer sig en hel del i deras verksamheter och intressen. Att skjuta brett hade sina fördelar, men träffsäkerhet var inte en av dem. En annan utmaning var de olika utskicksverktygen vilket skapade datasilos och ofta försvårade koordinering.

De såg en stor potential i att kunna rikta kommunikation utifrån kundernas beteende och köpmönster, och att effektivisera arbetet med färre verktyg och bättre översikt. Förhoppningen var att det skulle resultera i ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Lösningen blev en marketing automation plattform, och efter jämförelser av flera olika föll valet på Salesforce Marketing Cloud. Först och främst för att det svarade på Spendrups behov och krav, men även att de sedan tidigare använder Salesforce som CRM system vilket underlättade implementationen.

Genomförande & resultat/lösning

Med Stretch som partner genomfördes projektet under andra halvan av 2022, med två huvudspår som löpte jämsides. Dels den tekniska implementeringen av plattformen, vilken innefattade flera integrationer till olika affärssystem och resurser internt på Spendrups IT avdelning. Det andra fokuserade på de strategiska vägvalen, uppsättning av kundresor samt utbildning av slutanvändare.

”Det har varit ett spännande och roligt projekt och vårt samarbete med Strech har fungerat kanon. Dom besitter en stor expertis och kunskap inom området och har haft en stor förståelse för våra behov och utmaningar” Carolina Johansson, Visuellt innehållsansvarig e-handel, Spendrups

Rent konkret har övergången till Marketing Cloud resulterat i nöjdare kunder eftersom Spendrups nu har möjligheten att personalisera och rikta kommunikationen på ett helt annat sätt. För kunderna innebär det mer relevant information som leder till nyfikenhet, engagemang och ökad försäljning.

”För kunderna innebär det mer relevant information som leder till nyfikenhet och engagemang” Tommie Hammar, E-handelschef, Spendrups

Spendrups fokus under 2023 och framåt är att lära sig systemet fullt ut, utmana och förbättra de flöden som är igång samt sätta upp nya för att svara på kunders behov. De ser även en möjlighet att bygga vidare på Marketing Cloud så att fler delar av organisationen kan nyttja alla fördelar som kommer med systemet.

”Genom all löpande återkoppling och support upplever jag att Stretch alltid varit lösningsorienterade, flexibla och prestigelösa” Carolina Johansson, Visuellt innehållsansvarig e-handel, Spendrups

Kommentar från Stretch:

I projektet har vi lärt känna Spendrups e-handelsteam på djupet, vilket varit både roligt och inspirerande. De är nyfikna, otroligt engagerade och ställer höga krav både på sig själva och oss. Som partner har det varit spännande att få vara med på starten av Spendrups resa med Marketing Cloud. Vi ser fram mot det fortsatta arbetet med att utveckla processerna i plattformen och stärka Spendrups erbjudande.

Stretch Customer

Dela inlägget