Case

Effektivare underhåll och energianvändning i fastigheter

Med ett stort och varierat fastighetsbestånd, kan det ibland vara svårt och tidskrävande att få en överblick av planerat och avhjälpande underhåll. Samtidigt har fastigheternas energiförbrukning, precis som överallt i samhället, hamnat i ett allt större fokus.​

Stretch Beyond fick därför i uppdrag att utveckla en lösning som kan hjälpa organisationen till nya och enkelt åtkomliga insikter inom drift, underhåll och energi.​

Tack vare ett nära samarbete mellan Stretch Beyonds utvecklingsteam, kundens projektledare och olika kravställare i organisationen, har det varit möjligt att med begränsade insatser utveckla en uppsättning rapporter och ”dashboards” som ska ge beslutsfattare möjlighet att följa upp nyckeltal och trender.​

Lösningen gör det möjligt att analysera vad som driver kostnader, hur olika förebyggande och insatser fördelar sig på fastighetsbeståndet och var det finns förbättringsområden. ​

Tekniskt vilar lösningen på Microsofts produktsvit för analytics, med Power BI som gränssnitt till användarna och med datalagerfunktioner i SQL Server, både on-premise och i Azures molntjänster, en typisk så kallad ”hybridlösning”.​

Även om mycket händer inom både de privata och allmännyttiga sektorerna av fastighetsbranschen, så har digitaliseringen bara börjat. Den senaste tidens fokus på effektiv och förnybar energi har gett ytterligare skjuts åt denna trend. Att tidigt upptäcka ”energitjuvar” och förbättringsmöjligheter skapar stort värde för fastighetsägare och förvaltningsorganisationer i strävan att ge bästa möjliga service till sina hyresgäster och samtidigt minska klimatavtrycket.​

Lösningen är ett tydligt exempel på hur användning av en modern plattform hjälper till att visualisera den ständigt ökande mängden data som blir tillgänglig i dagens fastigheter. Alltid med målet att ge de som vistas och verkar i dem en så bra upplevelse som möjligt.​

Nästa steg blir att göra information tillgänglig för allt fler användare och efterhand komplettera och ytterligare förfina rapporterna.​

En framtida möjlighet är att även ge kunder direkt tillgång till relevanta delar av lösningen. Förhoppningen är att skapa större tillgänglighet till nyckeltal och mål som ligger i ett gemensamt intresse hos både värd och hyresgäst, för att på så sätt ytterligare stärka samarbete och relationer och skapa ännu bättre förutsättningar för de som dagligen vistas i lokalerna.​

Om Kunden​

Fastighetsbolaget förvaltar drygt 1 miljon kvadratmeter i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Dessutom hyr bolaget cirka 500 000 kvadratmeter av andra fastighetsägare.​

Kunden omfattar drygt 400 medarbetare med bred och stark kompetens inom byggprojektledning, teknik och fastighetsförvaltning. Deras arbete bidrar till ständigt bättre förutsättningar för vård, trafik och utveckling.​

​Om Stretch Beyond​

Vi tror på möjligheterna i den omställning till cirkulära affärsmodeller som nu pågår världen över och vi är övertygade om att data och analytics blir en nyckel till att ta tillvara på dessa. Vår idé bygger på att använda marknadens bästa verktyg och metoder för att hantera stora datamängder och förädla dessa till begripliga och spårbara nyckeltal. ​

Vill du veta mer om hur analytics kan användas för att effektivisera fastighetsdriften och minska miljöavtrycket? Kontakta Stretch Beyond!

Kontakta oss

Dela inlägget