Case

En hissnande resa som gav en lösning att växa och utvecklas i

Hissen AB är ett snart 100-årigt företag med bred expertis i hela driften gällande hissar, från nyinstallation, ombyggnad, reparationer och underhåll. På senare tid har de även förvärvat ”Trygga hiss” samt portföretaget, ”Una portar”. Tillsammans bildar de en koncern bestående av tre bolag med ca 100 anställda och en omsättning på drygt 200mkr per år.

Våra kunder ska kunna förvänta sig en tjänst med hög kvalitet och tydlig återkoppling genom personlig kontakt och modernt digitalt stöd.

Branschen beskrivs av Kristian, IT-ansvarig och projektledare inom Hissen-koncernen, som något trögrörlig och långsam i sin utveckling. ”Saker ska bara funka” menar han. Men vi lever också i en tid då kunder ställer högre krav på service generellt, de vill vara uppdaterade om leveranstid och kunna följa serviceflödet. Innan vi implementerade Salesforce fanns inget naturligt processflöde, vilket ledde till att arbetsorderna inte blev avslutade och således inte fakturerade, då processen inte hjälpte till det.

BAKGRUND OCH UTMANINGAR

År 2018 startade Hissen ett gediget arbete för att värdera dåvarande system med potentiella nya system. De eftersökte ett öppet system som var användarvänligt och konfigurerbart för att kunna anpassa till den levande verksamheten och dess utveckling. Salesforce, som var ett utav systemen de tittade på, uppfyllde samtliga krav och valet föll således på detta. Ett drygt halvår senare startade implementeringen av Sales Cloud, Service Cloud samt Field Service. Under våren 2020 kände Hissen att de saknade kompetens för att ta utvecklingen vidare. De hade avslutat projektet och implementeringen, men de eftersökte stöttning i hur de skulle använda lösningen, samt en road map framåt. Man kan göra mycket som ett bolag, där Salesforce har möjliggjort ett effektivare arbete, men personerna i projektet är de som möjliggjort att vi faktiskt är där vi är idag” berättar Kristian, som efter förfrågan fick rekommendationen av Salesforce att ta hjälp utav Stretch.

GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT / LÖSNING

Med Stretch som ny partner sågs alla processer över. Det var ett grundligt analysarbete där stora delar av uppsättningen ifrågasattes. Detta ledde Hissen tillbaka till ursprungsanledningen till valet av byte av system – en strävan efter att ha ett användarvänligt system; agilt till verksamhetens utveckling. Alla önskemål samlades in, prioriterades och ifrågasattes av Stretch. Stretch började med att städa undan det som var överflödigt. Lösningen anpassades sedan till samtliga användare, tekniker liksom kontorsarbetande. Användarscenarion sågs över och det säkerställdes att man vägleddes genom flöden från det att ett ärende tagits in och arbetsorder skapats, tills dess att det var avslutat. Via automation så summerades kostnad för arbetstid och använda produkter samt priserna mot kund för att, via rapporter, mäta lönsamhet för specifika jobb samt kunder som helhet. Felix Bigert Mohr Salesforce-konfiguratör på projektet från Stretch Customer berättar: “Det är svårt att pin-pointa en viss del som varit betydelsefull för projektets framgång, men samlat så har alla delarna tillsammans skapat en stor effekt för en mycket bättre och stabilare lösning”.

”Lösningen har gett så mycket, bättre kvalitet och uppföljning. Utan den hade vi stått still och inte kunnat erbjuda kunder i närheten av vad vi gör idag samt ökat vår verksamhet 3 gånger på 2 år”. – Kristian Olausson, Projektledare / IT-ansvarig, Hissen AB

Lösningen har gett oss så mycket. Bättre kvalitet och uppföljning, både för oss men också för kunderna som själva kan följa upp sina ärenden samt på generell underhållsplan via kundportalen berättar Kristian. De flöden vi har idag har skapat struktur, sparat oss tid genom att automatisera det som tidigare skrevs in manuellt och säkerställt att ärenden faktiskt avslutas. Utan den här lösningen hade vi stått stilla, inte kunna erbjuda kunder i närheten av vad vi gör idag, eller ökat vår verksamhet och genomfört de förvärv vi gjort sammanfattar Kristian.

”Man kan göra mycket som ett bolag, där Salesforce har möjliggjort ett effektivare arbete, men personerna i projektet är de som möjliggjort att vi faktiskt är där vi är idag” – Kristian Olausson, Projektledare / IT-ansvarig, Hissen AB

Vårt samarbete med Hissen-koncernen fortsätter, med nuvarande fokus på förvärvet av Una portar. Vi på Stretch Customer är väldigt stolta och glada över vårt samarbete och ser fram emot att fortsätta hjälpa Hissen på deras resa framåt!

 

Stretch customer

Dela inlägget