Case

En plats att längta till för Svenska Spel

Vad gör man med en fastighet som är byggd på 70-talet och består av många korridorer och cell-kontor? Låt oss skapa en modern Tech-arbetsplats att längta till! Krydda det med att återvinna så mycket som möjligt och behåll den otroligt viktiga datahallsdriften utan avbrott genom hela projektet.

Nu är allt klart och vi kan äntligen välkomna våra medarbetare till vårt ”nya” hem! En plats att längta till har varit vår vision och jag tror att det är många med mig på Svenska Spel som håller med!

Maria Z Furenmo, CHRO, Svenska Spel

Under pandemin ställde Svenska Spel, liksom övriga samhället, om och de som kunde arbeta hemifrån gjorde det. Företaget blev mycket mer digitala och formade successivt nya arbetssätt. För att stödja den uttalad riktningen att ”Hos oss gör vi jobbet där det passar bäst” insåg företagsledningen att kontorets roll och utformning behöver förändras.

Svenska Spels medarbetare har varit involverade i att utforma platsen där dom ska arbeta vilket har skapat ett brett ägarskap. Även i relation till byggentreprenören utgör delaktighet och dialog en framgångsfaktor i förändringsprocessen. Detta i kombination med en kompetent och samarbetsorienterad projektgrupp, erfaren projektledning samt engagerad och beslutsför styrgrupp har bidragit till framgången.

Svenska Spels huvudkontor skulle anpassas till det hybrida arbetslivet och ett flexibelt arbetssätt. Projektet inleddes med att en arbetsgrupp fick uppdraget att arbeta fram en ny disponering och planlösning för fastigheten. Under en mycket intensiv period lyssnade arbetsgruppen in och tänkte kreativt kring hur de tillsammans jobbar bäst i det nya arbetslivet.

Uppdraget att realisera planer, koncept och lösningar inom beslutad budget lades sedan i händerna på projektgruppen under ledning av projektchef Fredrik Hasselberg från Stretch Accelerate.

Efter 18 månaders arbete – från inledande behovsanalys, projektering och offentlig upphandling till godkänd slutbesiktning – kunde glada medarbetare återigen mötas på sin nya arbetsplats i mars 2023.

Resultatet överträffade högt ställda förväntningar. Lokalerna är mycket uppskattade med hög kvalitet i utförandet kombinerat med hög grad av återbruk. Svenska Spel kan summera ett projekt utan något driftavbrott och med hög måluppfyllnad avseende såväl kostnad, kvalitet och tid.

Jag vill verkligen rikta ett riktigt stort TACK och skicka en high five till projektteamet som fått det här att hända. Att jobba tillsammans på det sätt som teamet har gjort har verkligen varit avgörande

Maria Z Furenmo, CHRO, Svenska Spel

Svenska Spel är det största och mest välkända spelbolaget på den svenska marknaden. Företaget har ett stort samhällsengagemang och är bland annat Sveriges största idrottssponsor.

Stretch Accelerate är experter på förändringsresor. Våra certifierade förändringsledare hjälper dig genom olika typer av transformationer och stärker din organisations förändringsförmåga.

Kontakta oss

Dela inlägget