Case

Ett miljömedvetet CRM

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är ett företag i återvinningsbranschen som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. FTI drivs helt utan vinstintresse och ägs av de fem materialbolagen MetallKretsenSvensk PlaståtervinningPressreturReturkartong och Svensk Glasåtervinning.

Det ska vara lätt att göra rätt, för konsument som producent

1994 infördes en förordning i Sverige som reglerar producentansvaret för förpackningar och tidningar. Producentansvaret innebär bland annat att de som yrkesmässigt fyller en förpackning i Sverige eller importerar en förpackad vara till Sverige har ett miljöansvar för dess förpackning.

Bakgrund och utmaningar

FTI hade under en lång tid arbetat i ett egenutvecklat CRM- och faktureringssystem för att hantera sina kunder och kontakter samt fakturering. I takt med att verksamheten utvecklades identifierades behovet av att kunna arbeta mer effektivt, minska manuellt arbete och ha möjlighet att vidareutveckla systemet för framtida anpassningar. FTI beslutade därför att byta ut det egenbyggda systemet och istället investera i ett nytt systemstöd, säkrat för framtiden och med bra rapporterings- och supportmöjligheter. FTI önskade även få en mer integrerad systemmiljö där de olika verksamhetssystemen kunde kommunicera bättre med varandra och där medarbetarna kunde få en enklare kundöversikt.

Samarbete och lösning

Stretch Customer fick uppdraget att tillsammans med FTI utveckla en anpassad Salesforce-lösning som på ett enkelt och effektivt sätt skulle stödja verksamhetens behov och önskemål. Då FTI både sökte ny funktionalitet och hade önskan om att behålla funktionalitet från det tidigare systemet, hölls fördjupade diskussioner kontinuerligt för att behoven skulle tillgodoses på ett bra sätt i den nya lösningen. Stretch byggde bland annat ett skräddarsytt stöd för FTI:s faktureringsprocess.

Den nya CRM-lösningen är byggd i Salesforce Service Cloud och Salesforce Community. FTI har idag bra förutsättningar för att kunna arbeta mer effektivt och medarbetarna kan enklare få en översikt av verksamhetens kunder och deras relaterade ärenden. Tack vare det anpassade stödet för fakturering kan FTI dessutom hantera både kundrelaterade ärenden och faktureringsärenden i ett och samma system.

– Stretch har från början visat ett stort engagemang samt varit nyfikna på vår verksamhet och har på så sätt kunnat komma med förslag på förbättringar som öppnat vårt tankesätt kring arbetsprocesser och rutiner – något som i sin tur har underlättat det dagliga arbetet i Salesforce. – Anna/Camilla, Ekonomi- och Marknadsassistent/Superusers

– En effekt som vårt nya CRM- och faktureringssystem har gett oss är en modern och stabil plattform med möjlighet till mobilitet när vi är ute hos kund samt en bättre kontroll på hela flödet från avtal och order till faktura och betalning. – Anette Löhnn, Marknadschef/Systemägare 

Vi är mycket stolta över vårt samarbete med FTI. Att tillsammans få utveckla en lösning som ska förenkla arbetet kring återvinning och bidra till en mer hållbar planet har varit otroligt lärorikt och spännande för oss!

 

Stretch Customer

Dela inlägget