Case

Framgångsrika kunder

Familjeföretaget Spendrups Bryggeri är ledande i Sverige och står för en tredjedel av den svenska ölmarknaden. Företaget drivs idag av den fjärde generationens familjemedlemmar och producerar dryck för välkända varumärken som Norrlands Guld, Mariestads, Heineken och Loka bland andra.

Vi vill uppfattas av våra kunder som marknadens bästa bryggeri och dryckespartner till restaurangmarknaden

Ett bra säljstöd är A och O för ett effektivt och mätbart försäljningsarbete. Säljstödet ska å ena sidan hjälpa säljaren att strukturera sitt arbete, prioritera sina affärsmöjligheter och öka sin försäljning. Å andra sidan ska säljstödet hjälpa verksamheten att säkra kritisk affärsinformation som annars ofta återfinns i respektive säljares huvud.

Bakgrund och utmaningar

Spendrups ville bli bättre på att förstå sina kunders behov och hjälpa sina kunder att bli ännu mer framgångsrika. Ett viktigt steg mot att uppnå detta mål var att utforma en gemensam säljprocess för alla säljare. Man önskade få ett modernt och användarvänligt systemstöd för att enkelt kunna följa upp olika kundaktiviteter som exempelvis antal kundbesök eller säljsamtal. Verksamheten ville minska det manuella uppföljningsarbetet och erbjuda sina säljare möjligheten att spara viktig kundinformation i ett gemensamt system. Spendrups ville även underlätta för nyanställda säljare att snabbt kunna läsa sig in på vad som sagts, gjorts och lovats mot de kunder som de fått i uppdrag att ta över.

Förlängt samarbete för en gemensam säljprocess

Sedan tidigare hade Stretch Customer hjälpt Spendrups att implementera Salesforce Service Cloud, huvudsakligen för att stödja ärendehantering. Nu var det dags att anpassa den lösningen för att även stödja Spendrups unika säljprocess. Projektarbetet bedrevs iterativt och i nära samarbete mellan Stretch och Spendrups. Spendrups säljare får idag stöttning i sitt arbete gentemot sina kunder och de får automatiska påminnelser via systemet när det är dags att besöka en viss kund. Påminnelser triggas även när andra kundaktiviteter bör ske – aktiviteter som är beroende av vilken fas den specifika kunden befinner sig i. Lösningen har gett Spendrups förutsättningar för att bli mer effektiva i sitt säljarbete. Det är idag enklare för säljarna att besöka sina kunder lagom ofta och dessutom komma väl förberedda till dessa möten. Målet är att Spendrups ska få nöjdare kunder, vinna fler affärer och såklart få nöjdare och gladare säljare.

 Efter en lyckad implementation av Service Cloud fortsatte vi med affärsområde ’Försäljning’ där säljarna skulle få systemstöd i sin säljprocess. Stretch klarade utmaningen med bravur och säljarna har idag ett system som tydligt guidar dem genom kundens resa hos Spendrups från prospekt till omförhandling av befintliga avtal.

– Fredrika Frisk, projektledare, Spendrups Bryggeri AB

 

”Äntligen har vi nu ett säljstöd värt namnet. Vi får nu hjälp att boka våra möten med rätt frekvens och kan förbereda dem väl och arkivera allt som görs med kunden. Vi kan driva affärerna framåt med hjälp av vår säljprocess som vi nu fått en bra struktur på. Bra uppföljningsverktyg kommer också att hjälpa oss att prioritera rätt framåt.” — Magnus L, regional försäljningschef, Spendrups Bryggeri AB

Dela inlägget