Case

Från 0 till 100 – vi är partnern som förstärker!

Vi är stolta över att inte vara en traditionell leverantör åt våra kunder, vi är en värdefull partner, integrerad i våra kunders verksamheter. Ett av partnerskapen vi vill lyfta fram särskilt i denna artikel, är för en av våra kunder inom fordonsindustrin, där vi förstärkt inom mjukvaruutveckling sedan 2021.

Vår kund sökte en trygg och långsiktig partner med syfte att förstärka deras digitala affärsutveckling samtidigt som befintlig verksamhet och systemmiljö skulle fortsätta utan avbrott. Man sökte en partner som kunde hantera ökat/minskat behov av kapacitet, införa ny modern teknik och samtidigt minska ledtiden från idé till genomförande och leverans.

Kunden har nu uppnått ett mer harmoniserat systemlandskap. Från att ha haft en spretig struktur med olika typer av tekniker och tekniska lösningar har vi varit med och utvecklat en mer enhetlig arkitektur, vilket underlättar både underhåll, support och kompetensdelning, samt gör detta mer kostnadseffektivt.

Samarbetet har vidare medfört en tätare dialog och utökat samarbete mellan kundens verksamhet och IT-avdelning, där lösningar på affärsbehov tillhandahålles av IT-avdelningen som en integrerad del av verksamheten snarare än som en supportorganisation.

Ledtiden för uppstart av nya initiativ som t.ex. vidareutveckling av funktionalitet eller utveckling av en helt ny lösning för ett affärsbehov, är inte längre månader, utan dagar och veckor – där både utvecklingsteam och användare i verksamheten arbetar effektivt tillsammans redan från början. Kortare ledtider och effektivare processer har minskat alternativkostnaden inom vissa områden, vilket resulterat i frigjord kapacitet och ökad användarnytta.

Idag har vi ett dedikerat utvecklingsteam, anpassat både efter hur stort behov av utveckling som faktiskt finns, samt efter rätt kompetens som krävs för att definiera, bygga, testa och driftsätta ny funktionalitet. Vi är idag ansvariga för all nyutveckling, support och förvaltning av alla lokala IT-lösningar. Tillsammans har vi satt upp en utvecklingsprocess som inkluderar styrning och prioritering, implementation samt support och förvaltning av ett 10-tal olika applikationer och lösningar.

Detta är ett lysande exempel på hur ett samarbete och partnerskap ska vara. Enkelt, pragmatiskt och med fokus på att skapa värde. Det är otroligt kul att få vara en del av den digitala affärsutvecklingen och tillsammans utveckla verksamheten.

Jimmy Tapper, VD Stretch Amplify AB

Från projekt till produkt

I stället för att prata om projekt tar vi utgångspunkt i produkten/applikationen och vilket värde den tillför användarna. Vi arbetar utifrån Minimum Viable Product (MVP) som ett sätt att snabbt få i gång nya system och tjänster, ta dem i drift med övervakning, vidareutveckla och förvalta dem över tid. Detta är ett effektivt sätt att snabbt få effekt av lösningen och tidigt få värdefull återkoppling från användarna. I nästa version kan vi snabbt anpassa utvecklingen efter feedback från användarna och göra lösningen ännu bättre. Vi får aldrig glömma att det först är när något faktiskt används som värde skapas.

I praktiken har det varit ett välkommet sätt för användarna att snabbt få möjlighet att börja använda ny funktionalitet utan att behöva vänta in stora leveranser med mycket förändringar. Lika välkommet är det för utvecklare att snabbt få återkoppling kring funktionalitet som byggts och få möjlighet att anpassa efter användarnas önskemål – allt för att leverera det som ger absolut mest värde för våra användare.

Idag har vi ett partnerskap där vår kund kan känna sig trygg i

  • Att det alltid finns rätt kompetens tillgänglig
  • Att det går att anpassa storleken på teamet baserat på faktiskt behov
  • Att det finns en effektiv utvecklingsprocess som är anpassad efter deras verksamhet
  • Att det numera finns synergieffekter mellan lösningar och resten av systemlandskapet
  • Att det finns någon som tar ett helhetsansvar när det kommer till både utveckling, support och förvaltning

Om Kunden

Vår kund återfinns inom fordonsindustrin, känd för att tillverka och distribuera bilar av högsta kvalitet.  Deras verksamhet spänner över hela världen och innefattar allt från produktion och transport till försäljning och service.

Om Stretch Amplify AB

Som digital utvecklingspartner förstärker vi både affärs- och mjukvaruutvecklingen hos er. Vi kombinerar gedigen teknisk erfarenhet med djup branschkunskap och tar fram skräddarsydda lösningar anpassade efter just era behov och visioner.

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa er med skräddarsydda lösningar som löser era behov och affärsmål? Kontakta Stretch Amplify!

Kontakta oss

Dela inlägget