Case

Helhetslösning med läkaren i fokus

Sveriges läkarförbund bildades 1903 och är ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Verksamheten är uppdelad i flera lokal- och yrkesföreningar och har även ett antal specialitets- och intresseföreningar samt ett studerandeförbund. Förbundet har ca 55 000 medlemmar.

Nu kan vi lita på att uppgifterna i medlemsregistret stämmer

Behoven och önskemålen kring en smidig lösning för ”Mina sidor” har funnits länge hos Sveriges läkarförbund. Att möjliggöra för förbundets medlemmar att själva kunna uppdatera och ändra specifik information i sina medlemskap skulle inte bara underlätta för medlemmarna, utan även frigöra tid för medarbetarna internt.

Bakgrund och utmaningar

Som en del i resan mot en förbättrad medlemsvård och mer effektiv medlemshantering ville Sveriges läkarförbund ge sina medlemmar möjligheten att underhålla delar av sina medlemskap själva. Att kontakta förbundet vid varje ändring i medlemskapet krävde mycket tid av medlemmen, och även mycket resurser från förbundet. En medlemsportal som är väl integrerad med befintligt medlemsregister var önskvärt, detta för att minimera tid och kostnad för anpassad utveckling.

Förlängt samarbete för en ny medlemsportal

Stretch Customer, som tidigare varit Sveriges läkarförbunds samarbetspartner vid implementationen av Salesforce Service Cloud, fick möjlighet att förlänga samarbetet med fokus på medlemsportalen. Det nya medlemsregistret hade från start anpassats för att kunna stödja vissa viktiga self service-moment, och med hjälp av den nya medlemsportalen – Salesforce Community – kunde allt fler uppgifter administreras av medlemmarna själva utan att de behövde kontakta förbundet.

Redan i ett tidigt skede kunde Sveriges läkarförbund se att medlemsportalen nyttjades aktivt av medlemmarna. Arbetsbelastningen hos medlemsservice gällande ärenden om förändringar och uppdateringar i medlemskap minskade och tid kunde därmed frigöras för mer komplexa ärenden och proaktiv medlemsvård.

Vi förlängde vårt samarbete med Stretch då vi var nöjda med deras tidigare arbete. Vår dialog har alltid varit bra och enkel. Även samarbetet mellan Stretch och vår webbyrå har fungerat jättebra – Kajsa Värna, biträdande förbundsdirektör/chef för avdelningen verksamhetsstöd, Sveriges läkarförbund

– Vi ser ett förändrat arbetssätt bland våra medarbetare, där vi idag nyttjar medlemsregistret på en annan nivå än tidigare. Det känns tryggt att ha Stretch som partner under denna resa. – Emma Petersson, projektledare/medlemsvårdsansvarig/biträdande avdelningschef, Sveriges läkarförbund

Vi på Stretch är stolta över det förtroende som Sveriges läkarförbund gett oss. Ett förlängt samarbete ger en djupare kundrelation och det är vi mycket glada för.

 

Dela inlägget