Nyheter

Hur omtanke kan leda till en avslutad affär

Att visa omtänksamhet kan vara den berömda klappen på axeln när en kollega har det tufft antingen i arbetslivet eller i det personliga. Den är lika viktig som att faktiskt ibland stanna upp och titta någon i ögonen samtidigt som man ställer frågan ”Hur är det?” och på riktigt LYSSNA på svaret. Att visa omtänksamhet kan också vara att ett enkelt ”Hej!” till så många som möjligt på kontoret när du kommer på morgonen.

En annan vinkling av omtanke är att ge råd till kunden som inte alltid är i linje med vad de bestämt sig för att göra från början. Omtanke om kund kan också vara de råd som långsiktigt kommer gynna kunden och då förhoppningsvis också den långsiktiga relationen mellan Stretch och kunden. Ibland kan det vara svåra avväganden, men på Stretch blir det faktiskt ganska enkelt då vi är enade om vad vi står för och hur vi jobbar med våra långsiktiga relationer.

För några månader sedan avslutades en flerårig affär som syftat till att bygga upp kompetensen hos kunden för att klara av att stå på egna ben efter införandet av ett nytt affärssystem. Genom omtanke och bra samarbete har vi tillsammans med kunden nått målet och kan sätta ”check” genom att avsluta avtalet. Samarbetet kommer fortsätta ändå, genom den långsiktiga relation som byggts upp under avtalstiden. Detta är ett av flera exempel där en avslutad affär grundar sig i omtanke om kunden och leder till nya möjligheter.

På Stretch gör vi saker både med omtanke och tillsammans. Tillsammans med kunden och tillsammans med teamet. För utan omtanke är det svårt att bygga Tillsammans.

// Heléne Frejd

Stretch Göteborg

Dela inlägget