Case

Kortare Säljprocesser leder till fler affärer, nöjdare kunder och medarbetare

MFEX Mutual Funds Exchange är en av världens ledande plattformar för digital fondhandel. Företaget är den största oberoende aktören på den europeiska och asiatiska fondmarknaden med över 900 distributionsavtal med fondbolag och över 72 000 fonder i sitt utbud.

Our vision is to be the global FundTech powering digital fund distribution

MFEX har haft en snabb tillväxt globalt de senaste åren. Med kunder och kontor i nya länder ställs höga krav på att företagets säljare ska utbildas på ett effektivt sätt inom de komplexa produkter och tjänster som MFEX erbjuder.

MFEX långa säljprocess kunde vara utmanande för både säljare och ledning. För säljarnas del kunde det vara svårt att prioritera det dagliga arbetet och samla viktig information på ett ställe. För ledningens del låg utmaningen i att på ett enkelt och tydligt sätt kunna projicera intäkter från nya affärer och bedöma kvalitén på företagets försäljningspipeline. MFEX önskade få en bättre inblick i säljarnas arbete och centralisera dokumentation och kommunikation gällande företagets affärer internt. De ville även förbättra kommunikationen mellan företagets olika avdelningar för att få möjlighet att kunna identifiera synergier inom bolaget.

Stretch Customer valdes ut som samarbetspartner till MFEX för att utveckla ett nytt, modernt och gemensamt systemstöd. Förtroendet för Stretch grundades på en uppvisad förståelse för MFEX komplexa säljprocess och de utmaningar som företaget ställts inför. Tack vare det iterativa samarbetet mellan parterna kunde problem och frågeställningar hanteras direkt under projektets gång och slutleveransen blev en högkvalitativ CRM-lösning byggd i Salesforce Sales Cloud.

MFEX kan idag samla all relevant information om kunder, kontakter och affärsmöjligheter på en gemensam plats. Flertalet komplexa processer har automatiserats i hög utsträckning vilket inte bara har minskat bolagets handläggningstid, utan även riskerna för fel och en ineffektiv uppföljning. Den nya Salesforce-lösningen har också bidragit till nöjdare medarbetare och bättre kommunikation mellan verksamhetens interna avdelningar.

Stretch har hjälpt oss förbättra och effektivisera processer och arbetsflöden med stor förståelse för våra behov och utmaningar.
 – Jannika Waldenström, Head of Client Service, MFEX Mutual Funds Exchange AB

Samarbetet med MFEX har varit mycket givande, och vi på Stretch är glada över att vi får vara med och bidra till företagets innovationskraft och målsättning att bli världens största fondhandelsplattform.

 

Stretch Customer

Dela inlägget