Case

Medlemsvård som gör skillnad

Sveriges läkarförbund bildades 1903 och är ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Verksamheten är uppdelad i flera lokal- och yrkesföreningar och har även ett antal specialitets- och intresseföreningar samt ett studerandeförbund. Förbundet har ca 55 000 medlemmar.

”Tillsammans påverkar vi framtidens hälso- och sjukvård”

Ett bra medlemsregister ska vara anpassningsbart, användarvänligt och erbjuda smidiga lösningar för snabb och professionell service till förbundets medlemmar. Medlemsregistret ska också underlätta medarbetarnas vardag, ge stöd i de interna arbetsprocesserna samt förbättra kommunikationen mellan förbundets olika funktionsområden.

Bakgrund och utmaningar

Sveriges läkarförbund ville förbättra sin medlemsvård och skapa en mer effektiv medlemshantering internt. De sökte efter ett modernt CRM-system som var säkrat för framtiden och som kunde ge stöd för automatiserade processer. Förbundet efterfrågade ett systemstöd som de själva kunde administrera och där de kunde undvika att vara beroende av en extern systemleverantör för enklare åtgärder, som exempelvis skapande av rapporter. För bästa medlemsvård var det viktigt att det nya medlemsregistret kunde presentera en enkel medlemsöversikt med information om vem medlemmen varit i kontakt med tidigare, i vilket ärende samt vilken information som medlemmen då fått från förbundet.

Genomförande och lösning

Stretch Customer fick förtroendet att leda och genomföra implementationen av det nya medlemsregistret hos Sveriges läkarförbund. Projektet inleddes med fördjupning av förbundets olika processer och sedan utformades det nya systemstödet genom ett iterativt samarbete parterna emellan.

Det nya medlemsregistret för förbättrad medlemsvård och effektivare medlemshantering – byggd i Salesforce Service Cloud – har bidragit till att Sveriges läkarförbund nu har de förutsättningar som krävs för att kunna ge sina medlemmar professionell, proaktiv och snabb service. Förbundets medarbetare har även fått tillgång till ett verksamhetssystem som underlättar deras arbetsvardag och som bidrar till samarbete och förståelse mellan förbundets olika funktionsområden.

”Samarbetet med Stretch har varit enkelt. Vi upplever att Stretch har förmågan att lyssna till oss och förstå våra unika behov” – Kajsa Värna, biträdande förbundsdirektör/chef för avdelningen verksamhetsstöd, Sveriges läkarförbund

”Stretch är en lyhörd partner som vågar utmana och ställa viktiga motfrågor” – Emma Petersson, projektledare/medlemsvårdsansvarig/biträdande avdelningschef, Sveriges läkarförbund

Stretch Customer är mycket stolta över samarbetet med Sveriges läkarförbund, och att vi får vara med och göra skillnad för Sveriges läkare!

Dela inlägget