Case

Naviair sparar tid på ett säkert sätt i verksamhetskritiska processer

Naviair kontaktade oss med en spännande utmaning: “Hjälp oss att sätta upp och använda Power Platform på ett säkert sätt”.

De letade efter en digitaliseringspartner som kunde visa vägen genom strategiska och taktiska beslut att ta genom styrningen av Power Platform. De behövde även hjälp att sätta upp plattformens arkitektur och policys för dataförlustskydd (DLP) och äntligen få utveckla ett verksamhetskritiskt konceptflöde. De ville se till att allt var på plats innan de öppnade upp plattformen för intern användning, för att säkerställa säkerhet och undvika intrång.

Vi startade projektet med två workshops tillsammans med en grupp nyckelpersoner hos Naviar. I workshoparna gjorde vi en djupdykning i de olika delarna av Power Platform för att definiera en styrning som passar deras behov. Vi samlade all nödvändig information för att sätta upp plattformen och skriva omfattande funktionell och teknisk dokumentation.

Fördelen med att göra detta tillsammans med nyckelpersoner är vi kunde utbilda dem till att lära sig mer om plattformen, samtidigt som vi gjorde det möjligt för dem att ta tydliga och effektiva beslut. När vi påbörjade uppsättningen av plattformen, tog vi med nyckelpersonerna och visade vägen genom att applicera deras beslut i uppsättningen av arkitektur och policys.

När uppsättningen av plattformen var klar arbetade vi tillsammans igen för att utveckla det verksamhetskritiska konceptflödet och vi kikade på förbättringar för framtidssäkring. Efter lanseringen av flödet kunde de direkt börja njuta av effekterna av automatiseringen, de behövde inte längre spendera tid på manuella processer. De blev också inspirerade att använda plattformen för fler möjligheter längre fram i deras digitaliseringsresa.

Det kändes tryggt att samarbeta med Stretch Ability. De hjälpte oss på Naviair att påbörja resan för att använda plattformen på ett strukturerat och säkert sätt. Nu kan vi ta de första stapplande stegen i att själva utveckla appar och flöden samt administrera Power Platform med vetskapen att Stretch Ability alltid finns tillgängliga med en hjälpande hand när vi behöver det.

–  Pierre Kauhanen, Analytics Platform Administrator at Naviair.

Stretch Ability är din digitaliseringspartner. En partner som utvecklar verksamhetens förmåga att digitalisera sig själv, med verktyg som du redan har. Vi hjälper din verksamhet att utveckla denna förmåga genom en digital påfart där digitaliseringen av dina idéer sker snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.

Alla verksamheter har förmågan att digitalisera sig själva. När vi utvecklar den förmågan kallar vi det för automagi.

Vill du också uppleva automagi i praktiken?

Kontakta oss         Se erbjudande 

Dela inlägget