Case

Ökat kursdeltagande via automatiseringar

Sedan 1941 erbjuder Berghs School of Communication kurser, program och företagslösningar på alla nivåer inom kommunikation. Berghs fungerar som en fysisk eller digital mötesplats för kommunikation där tusentals personer kan mötas och utveckla en befintlig kompetens eller lära sig något helt nytt. Skolan har ett nätverk med 800 lärare och inspiratörer från branschen.

Vi ville förbättra vår verksamhet genom att automatisera vår kursadministration samt skapa en bättre kundresa genom marknadsautomatisering

Ansökningar till Berghs kurser kan ske lång tid innan kursstart. För att minska risken för eventuella avhopp innan kursstart önskade Berghs öka interaktionen och förbättra dialogen med de sökande. Kommunikationen skulle vara effektiv, automatiserad och enhetlig.

Bakgrund och utmaningar

Berghs hade flera olika system och kommunikationsvägar för att hantera dialogen med de som sökte och anmälde sig till Berghs kurser. Detta innebar en risk för felaktig information i de utskick som genomfördes samt en onödig arbetsbelastning för Berghs medarbetare. Berghs efterfrågade därför en effektiv och automatiserad kommunikation till de sökande med målet att bibehålla deras intresse för de kurser som de sökt.

Genomförande och resultat

I nära samarbete mellan Stretch Customer och Berghs växte en lösning fram under projektets gång. Stretch föreslog och implementerade förbättringar gällande Berghs användande av Pardot, som är Salesforce Marketing Automation-verktyg. Förbättringarna gav Berghs möjlighet att öka konverteringsgraden från potentiella till faktiska kursdeltagare. Dessutom automatiserades kundresan i Salesforce, i syfte att effektivisera hanteringen av antagningsbesked och påminnelser.

Tack vare marknadsautomatiseringen har Berghs lyckats minska avhoppen innan kursstart och därmed ökat deltagarantalet på sina kurser. De kan agera mer professionellt mot sina sökande och har avsevärt minskat den manuella administrationen. Berghs kursdeltagare får nu korrekt information i rätt tid, där den uppdaterade informationen som skickas ut efter kursslut dessutom har resulterat i en ökad återköpsfrekvens.

– Efter flera års samarbete har Stretch en unik insikt i Berghs affärsmodell. De agerar inte bara på våra uttalade behov utan är proaktiva och levererar utifrån vad de anser är bäst för oss. En viktig del är att Stretch ständigt ifrågasätter våra beställningar och därmed säkerställs en leverans som är optimal för våra behov. De överför även kunskapen om vårt Salesforce-system till nya konsulter vilket alltid innebär korta ledtider. – Mats Lundquist, CIO, Berghs School of Communication

Vi på Stretch Customer är väldigt glada för det fina samarbete som vi har tillsammans med Berghs!

Fotograf: Jonas Borg

Dela inlägget