Hållbart entreprenörskap

Omtanke smitter (filmen)

Vi i Stretch tror på menneskers vilje og evne til å forbedre verden, og tror på at alle kan bidra med noe. Omtanke smitter, og det gir oss en stolhet og glede å bidra, noe som er viktig for vår kultur og for oss som selskap. Vi står ovenfor store utfordringer med klimaendringer og økende forskjeller i samfunnet, og disse utfordringene mener vi er et fellesansvar.

Dela inlägget