Case

Riskera mindre och få mer gjort!

Dyra manuella processer som tar lång tid, är komplicerade och har starka personberoende, det var precis detta vi fick i uppgift att råda bot på med en skräddarsydd lösning för orderhantering inom fordonsindustrin. Vår kund gick från manuella processer till automatiserade och fick mer effektiva arbetsflöden, minskad risk för fel och ökad spårbarhet.

Den nya orderhanteringslösningen tar bort onödiga manuella steg i processen samtidigt som komplexiteten byggs in i lösningen och hanteras i systemet istället för i komplicerade exceldokument hos användarna. Nu har kunden en lösning med:

  • Automatiserat dataflöde: Integrationer med egna API:er för hämtning av relevant data minskar behovet av manuell inmatning och ökar noggrannheten
  • Historik & spårbarhet: Historik för alla ordrar sparas automatiskt och kan enkelt sökas upp för att snabbt kunna lämna svar kring vad som hänt och vad senaste status är.
  • Säkerhetsstandarder: Informationen vilar tryggt i en lösning med dagens krav på säkerhet.

Som utvecklingspartner kunde vi enkelt säkerställa att teknik och arkitektur harmoniserade med resten av systemlandskapet. För att minimera tid och kostnad kunde vi dra nytta av tidigare utvecklad funktionalitet samtidigt som det kontinuerligt fanns samsyn kring behov och funktionalitet.

Lösningen utgick från den senaste versionen av .NET och använde en komponentbaserad struktur för att skapa en Single Page Application i C# med Blazor. Bakom gardinerna används ett modernt .NET API för att göra skapa struktur och import av all relevant data. Gränssnittet tog utgångspunkt i användarvänlighet där allt onödigt brus filtrerades bort, allt för att skapa enkelhet och tydlighet för användarna.

Om Kunden

Vår kund återfinns inom bilindustrin, känt för att tillverka och distribuera bilar av högsta kvalitet.  Deras verksamhet spänner över hela världen och innefattar allt från produktion och transport till försäljning och service.

Om Stretch Amplify AB

Som digital utvecklingspartner förstärker vi både affärs- och mjukvaruutvecklingen hos er. Vi kombinerar gedigen teknisk erfarenhet med djup branschkunskap och tar fram skräddarsydda lösningar anpassade efter just era behov och visioner.

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa er med skräddarsydda lösningar som löser era behov och affärsmål? Kontakta Stretch Amplify!

Kontakta oss

Dela inlägget