Case

Skalbar framtid i molnet med GitOps och Kubernetes

Med en ambition om att hålla sig i teknikens framkant och att lättare kunna möta framtidens krav på skalbara lösningar, tog vår kund det strategiska beslutet att flytta sin tjänsteplattform från det lokala datacentret till molnet. Genom att använda Kubernetes som orkestreringsplattform för containrar har vår kund nu en robust plattform som kan möta kraven på säkerhet, tillgänglighet och behovet av att enkelt kunna skala upp och ner mikrotjänsterna i sitt systemlandskap.

Effekten av flytten till en Managed Kubernetes-lösning i molnet har inte bara medfört en markant förbättring av systemets säkerhet genom avancerade isoleringsmekanismer och automatiska säkerhetsuppdateringar, utan även en betydande ökning av prestandan tack vare skalbara resurser och effektiv lastbalansering. Omställningen har lagt grunden för en kontinuerlig innovationscykel och framtida expansionsmöjligheter.

DevOps-kulturen har sedan tidigare varit stark men med flytten till molnet och just med Kubernetes som plattform uppstod också möjligheten att förflytta sig mot att jobba efter GitOps principer för automatiserad distribution av tjänster.

DevOps pipelines och GitOps i kombination för ett effektivt flöde:

 

Med en kombination av DevOps pipelines och Argo CD för automatiserad distribution av tjänster, har vi avsevärt accelererat leveranstakten. Detta ger utvecklingsteamet möjligheten att ägna mer tid åt innovation och att skräddarsy lösningar som verkligen gör skillnad för vår kund.
Nicklas Lundgren, Chief Technology Officer Stretch Amplify

Utfallet för kunden har blivit ett arbetsflöde där

  • Utvecklingsteamet fokuserar på att ny funktionalitet och att utveckla kod som kontinuerligt checkas in i versionshanteringssystemet
  • Kod byggs, testas och kvalitetssäkras automatiskt
  • Containers byggs automatiskt och GitOps verktygen säkerställer automatiska leveranser av tjänsterna till Kubernetes

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att frigöra ert teams fulla potential och tillsammans ta reda på hur en DevOps resa skulle kunna se ut hos er? 

Kontakta Stretch Amplify

Dela inlägget