Nyheter

Undvik återvändsgränder och säkra tillväxten i din cirkulära strävan

Säkra dig en lönsam affär och framtidsperspektiv

Hos många företag och i samhället i stort, känns trycket för att arbeta med hållbarhet och cirkularitet. Att skapa en sund tillväxt i en omvandling från linjära till cirkulära affärsmodeller är möjligt. Det kräver, liksom många andra initiativ, att företagen har kontroll över sin situation och utveckling för att navigera igenom förändringen. Eftersom cirkulärt tänkande fortfarande är ganska nytt, och de informationstjänster som finns på marknaden riktar sig till en ny grupp av ansvariga, såsom hållbarhetschefer, riskerar bolagen att gå miste om framtida affärsmöjligheter.

Konsten med kontinuerlig insikt för rätt beslut, är att integrera alla viktiga mätetal för organisationen i en samlad bild. Det betyder att mäta svinn, inköp eller andra miljöpåverkande effekter, bör byggas in i företagets egna beslutsunderlag, inte behandlas som ett separat fenomen.

Marknaden för informationstjänster inom cirkularitet och hållbarhet är ganska omoget. Det gäller att tänka ett par steg framåt och inte köpa in sig i en väg som är isolerad från företagets övriga behov av insikter och beslutsstöd.

De flesta svenska företag har någon form för rapporteringsstruktur inom finans, HR, produktion och försäljning. Det har traditionellt varit fokus på lönsamhet och effektivisering i en linjär affärsmodell. Drivkraften till att mäta var företaget är i sin cirkularitet och vart man är på väg är den samma. Man bör därför inkludera ett bredare tänk i hur man går tillväga.

Återanvänd företagets rapporteringsplattform

Att se verksamheten enbart ur ett perspektiv ger en skev bild av verkligheten. Köper man tjänster för att hjälpa att visualisera och ha kontroll på riktningen av företagets utveckling inom hållbarhet, bör man tänka in att tjänsten ska integreras väl med existerande rapporteringsstruktur. Det finns inget magiskt med informationsbehovet över företagens cirkularitet, tvärtom är det att följa upp på mycket av det som man ändå bör ha insikt i som tex. Kontinuerlig resultatuppföljning. Det nya, som kan skilja sig, är målsättningarna och strävan.

Att återanvända är också att återanvända sin rapportplattform, alternativt investera i en som från början kan täcka in alla upptänkliga behov av insikter som kan uppstå i framtiden. Något att växa med för att säkra den sunda ekonomin.

Avmystifiering och stöd där det behövs

Stretch har i många år arbetat med att hjälpa företag till insikter, sätta mål och följa upp dem. Utmaningen är oftast relaterat till avsaknad av data eller svårigheter att få tag på den. Stretch har en öppen verktygslåda som är både omfattande och stödjande för de cirkulära mätetalen och målen, lika mycket som alla andra perspektiv ett företag ska kunna hantera. Det är viktigt att företagen själva kan äga och driva sin plattform för insikter utan onödiga beroenden till externa parter.

Stretch Öresund

Dela inlägget