Stretch Öresund AB

Omvandla hållbara idéer till digitala innovationer
by Stretch Öresund

Stretch Öresund AB

Vi skapar framtidens verksamheter!

Med agil verksamhetsutveckling och Microsoft som plattform, omvandlar vi snabbt hållbara idéer till digitala innovationer. Vi hjälper våra kunder digitalisera sina verksamheter…

… med hjälp av en digital arbetsplats. Med modernt arbetssätt och en digital samarbets- och kommunikationsplattform, skapar vi nya kontaktytor och möjligheter till framtida samarbeten. (Microsoft 365, SharePoint, Power Platform)

… och genom utbildning och certifiering inom det agila ramverket arbetar vi tillsammans för en Agil transformation. Våra agila förändringsledare stöttar och vägleder genom hela processen. (SAFe, Scrum m.fl.)

… med hjälp av kompletta agila utvecklingsteam som snabbt omvandlar idé till digital lösning med tydligt affärsvärde. (Azure DevOps, Scrum, Design Sprint etc.)

… med skräddarsydda IT-lösningar. Dessa kan med fördel utvecklas som PoC (Proof of Concept) initialt, för att utvärdera och rättfärdiga vidare utveckling av komplett IT-lösning. (t.ex. Microsoft .NET, Azure)

… genom att med Business Intelligence visualisera och möjliggöra analys av affärskritisk information, tydlig nog att agera på. (t.ex. Azure Business Intelligence med Power BI)

 


Kontakta oss