Stretch InProcure AS

Vad är billigt & vad är dyrt
enligt Stretch

Stretch InProcure

Det är en fråga om perspektiv: du får vad du betalar för. Det beror också på om investeringen räknas i nerlagd tid eller i spenderade pengar – allt beror på den subjektiva bedömningen av tillgängliga resurser.

En sak som större organisationer har gemensamt är utmaningen att minimera det negativa sambandet mellan ökande inköpsvolymer och förmågan att följa upp, ta vara på de vinster som är tillgängliga och se till att man ökar konkurrenskraften. En viktig faktor för att överbrygga det här gapet är att förse smarta människor med smarta system.

Vårt huvudmål är alltid att göra dig till experten på dina system. Det handlar om att få det organisatoriska maskineriet att hämta hem de effekter som gör företaget bättre och mer hållbart. Helt oberoende av perspektiv.

Kontakta oss! Det kostar ingenting. 


Kontakta oss