Case

Fördubblad servicenivå och 70% effektivare förvaltning med Stretch Procurement Support Services

”Vi är väldigt nöjda med Stretch i allt från inledande projektutvärdering till löpande support, lösningsorienterad feedback och förebyggande återkoppling. Vi upplever dem unisont som kunniga, duktiga, tillgängliga och att de tillsammans besitter en bred expertis som gjort vårt arbete lättare. Tack för att ni gör oss bättre!”

– Nicklas Albing-Schweitz, Operational Procurement Administrator, Lantmännen Group Operations

Lantmännen gav Stretch Procurement i uppdrag att agera systemägare för deras inköpslösning baserat på SAP Ariba Buying. Uppdraget innefattade löpande underhåll av lösningen, inklusive rådgivning kring förbättringsåtgärder i syfte att optimera inköpsfunktioner och processer.

Uppdraget innefattade även en fullskalig och dedikerad Supporttjänst med ärendehantering i ServiceNow baserat på överenskomna servicenivåer.

Med Stretch Procurements system- och förvaltningsexpertis kunde Lantmännen fördubbla sin servicenivå mot sina internkunder, vilket gav ökad kundnöjdhet samtidigt som man minimerade resursåtgången i förvaltningsprocessen med 70%.

I rollen som systemägare jobbade Stretch Procurement aktivt med att identifiera förbättringsområden av både system och inköpsprocessen, vilka sedan kontinuerligt utvärderades och infördes som en del i förvaltningsåtagandet.

Som ett resultat av förbättringsåtgärderna minskade antalet loggade ärenden av kund och det blev ett bättre och mer automatiserat flöde i de olika inköpsstegen.

Några exempel på identifierade åtgärder Stretch Procurement utförde för Lantmännen:

  • Masterdataförbättring i attestflödet. Korrigering av masterdata gav säkrare och snabbare godkännande av inköp
  • Korrigering och optimering så att rätt kostnadsallokering automatiskt var förifylld i rekvisitionsprocessen
  • Förbättring av kategoristrukturen för smidigare orderläggande och säkrare rapportering och uppföljning av inköpen
  • Analys och revidering av befintliga integrationer
  • Framtagande av lättillgängliga manualer och quickguides för slutanvändarna, vilket ökade användaracceptansen
  • Sammanställning av relevant inköpsrapportering för uppföljning av inköpsledningen
  • Coaching till Lantmännens egen Supportfunktion

Stretch Procurement hanterade även nya kataloganslutningar, tre-parts leverantörsflöden, användaradministration och underhåll av övrig masterdata som en del av förvaltningsuppdraget. Lantmännen ersätter SAP Ariba Buying med annan inköpslösning och därmed avslutas förvaltningsuppdraget, men Stretch Procurement är fortsatt en erkänd och kunnig inköpspartner till  Lantmännen.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.
Lantmännen ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar Lantmännen åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännen mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom att egen forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan Lantmännen ta ansvar från jord till bord.

Stretch Procurement hjälper företag att utveckla inköp till en modern och digitaliserad partnerfunktion som fokuserar på värdeskapande.
Genom vår tjänst Stretch Support Services får företag en användarsupport i absolut världsklass. Vårt erbjudande sträcker sig till hela System- och Förvaltningsåtaganden, inklusive 1st line och 2nd line support. Våra kunder vittnar om en mer positiv användarupplevelse och snabbare acceptans för det nya sättet att arbeta, samt optimering av befintliga inköpsprocesser och system.

Stretch Procurement

Dela inlägget