Modern planering med Kinaxis

Alla strävar vi efter att bli bättre på att upptäcka och hantera störningar i vår värdekedja och idag finns det teknik som möjliggör större kliv än någonsin tidigare.

Vi behöver inte längre lägga dyrbar tid på att förstå situationen. Till exempel vilka kundbeställningar som påverkas av en försenad leverans hos vår underleverantör. Det kan ett modernt system berätta för oss.

Vi kan istället lägga tid och energi på att diskutera alternativ och bestämma hur vi bäst hanterar situationen. Vad händer om vi prioriterar vår nya kund, vilka andra kunder får då vänta? Kan vi lösa hela situationen genom att köpa från en annan leverantör? Hur mycket marginal tappar vi då? Vilka andra alternativ har vi?

Vi är nordisk partner med Kinaxis sedan 2022. Kontakta oss för att diskutera hur flera företag med komplexa värdekedjor idag tar bättre beslut snabbare genom att samverka och jobba med ett modernt verktyg.

Kontakta oss