Stretch Public AB

Vi skapar förutsättningar till handlingskraft

Stretch Public AB

Vi hjälper myndigheter att utveckla sin styrning för att klara av att ta sig an både dagens och morgondagens samhällsutmaningar

Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. För att hantera de aktuella utmaningar som finns inom bland annat klimat och välfärd krävs omfattande reformer som ofta behöver finansieras inom befintlig budget, vilket ställer stora krav på myndigheterna och deras styrning:

 • Skattekronorna ska hamna i kärnverksamheten vilket ställer krav på effektivisering och automatisering inom administrationen så långt som möjligt
 • Satsningar som görs behöver blir mer träffsäkra vilket ställer krav på kunskap och information om verksamheternas kostnader och effekter

Vår vision är att svenska myndigheter har en ledning och styrning som på riktigt gör skillnad för samhället. Vi skapar förutsättningar till handlingskraft i utveckling för att möta morgondagens samhällsutmaningar. På så sätt vill vi skapa förbättringar i vardagen för våra invånare. Vi ser oss själva som en viktig del i att bidra till hållbar utveckling. Vi utgår från att alla kan bidra men det behövs en riktning och en plan. Vi börjar med ledning och styrning.

Vi är specialister på statlig sektor men framförallt är vi individer som både vill och har förmågan att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle.

Följande är viktigt att få på plats:

 • Handlingskraft i utveckling
 • Ledning och styrning som möjliggör ständig förbättring

Vår vision är att svenska myndigheter har en ledning och styrning som på riktigt gör skillnad för samhället.Stretch Public hjälper er bland annat genom att bidra med:

 • Rådgivning och ledningsstöd
 • Projekt- och förändringsledning
 • Förvaltningsstyrning
 • Verksamhetsutveckling
  • Utveckling av ekonomi- och controllerprocesser
  • Förstudier, behovsanalyser & omvärldsbevakning
  • Utformning av processer & modeller
  • Digitalisering
  • Kompetensdelning/utbildning


Kontakta oss