Stretch Public

Hjälper organisationer att ta nästa steg i digitaliseringen

Vi digitaliserar den offentliga sektorns administrativa processer

Med bas i konsulttjänster kring Unit4 Business World (tidigare Agresso) och kunskap om administrativa processer, hjälper vi organisationer att ta nästa steg i digitaliseringen. Detta genom att rusta affärssystem så att de dels stödjer kärnverksamhetens digitalisering, dels möjliggör en digitalisering av själva administrationen. Vi pratar om industri 4.0 (uppkopplade processer) för den offentliga sektorn.

Digital Transformering

Affärssystem är i sig digitala, men handhavandet är oftast fortfarande manuellt. Det kommer att förändras de kommande åren. Stegen dit innebär en digital transformering av administrationen.

Den digitala komponenten innebär att affärssystem ska anpassas efter verksamhetens behov såväl som för ett nytt användande. Det kräver både förståelse av systemen i sig, men också av nya teknologier. Vi är där.

StretchJoggar-072_720x350

Transformeringen innebär att organisationen går från ett läge till ett annat. Det blir uppenbart med förändring, anpassning och standardisering. Utifrån organisationens verksamhet och förutsättningar, mot nya arbetssätt. Vi är där med.

Unit4 Business World (Agresso)

Digitaliserade, automatiserade, uppkopplade administrativa processer må vara några år fram i tiden. Vägen dit innebär en transformering även för oss. Idag arbetar vi med verksamhetsnära konsulttjänster med utgångspunkt från Unit4 Business World. Här har vi djup specialistkompetens inom de flesta områden, vilket alltså också ger oss bredd. Vi arbetar ofta på kundens sida som tex projektledare eller kravanalytiker, men räds inte helhetsansvar för olika applikationsnära utvecklingsuppdrag.

På samma sätt som vi inte räds att digitalisera den offentliga sektorns administrativa processer. Svårt att ofamna? Hör av dig så hjälps vi åt.

Business goals

Med bas i konsulttjänster kring Unit4 Business World (tidigare Agresso) och kunskap om administrativa processer, hjälper vi organisationer att ta nästa steg i digitaliseringen.