Stretch Public AB

Skapar förändringen som löser era utmaningar enligt Stretch Public

Stretch Public AB

Vi hjälper myndigheter att utveckla sin styrning för att klara av att ta sig an både dagens och morgondagens samhällsutmaningar

Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. För att hantera de aktuella utmaningar som finns inom bland annat klimat och välfärd krävs omfattande reformer som ofta behöver finansieras inom befintlig budget, vilket ställer stora krav på myndigheterna och deras styrning:

 • Skattekronorna ska hamna i kärnverksamheten vilket ställer krav på effektivisering och automatisering inom administrationen så långt som möjligt
 • Satsningar som görs behöver blir mer träffsäkra vilket ställer krav på kunskap och information om verksamheternas kostnader och effekter

Ekonomistyrning i världsklass innebär en trygghet för ledning och styrning att fatta goda beslut om utveckling och verksamhet baserat på uppdaterad och korrekt information.

För att nå ekonomi- och utvecklingsstyrning i världsklass behöver modeller, processer och affärssystem vara genomtänkta och följa verksamhetens mål, regelverk och logik. Styrningen behöver genomsyra verksamhet och finansiella flöden från strategisk till taktisk och operativ nivå.

Följande är viktigt att få på plats:

 • Ekonomifunktionen är en business partner till verksamheten
 • En tydlig ekonomimodell som bygger på mål, strategier och verksamhetens regler & logik
 • Effektiva verktyg för ekonomisk planering & uppföljning

 Stretch Public hjälper er bland annat genom att bidra med:

 • Förstudier, behovsanalyser & omvärldsbevakning
 • Utformning av processer & modeller
 • Genomförande av förändringar
 • Implementering & förädling av affärssystem
 • Kompetensstöd & utbildning
 • Projekt- & förändringsledning

Kontakta oss