Stretch Public

våra kunder har utmaningar som kräver förändring

Automatisering och digitalisering

Våra kunder inom den offentliga sektorn har utmaningar som kräver förändring! Utmaningarna är bland annat kopplade till kompetensförsörjning, information (i rätt tid, i rätt format, till rätt mottagare etc) och effektivitet. Kunderna jobbar kontinuerligt med att hitta vägar för automatisering och digitalisering.

I kundernas förändrings- och utvecklingsarbete kommer krav och behov både från verksamheten och från IT. Utvecklingen sker normalt i små steg i den dagliga verksamheten med fokus på ständiga förbättringar. I våra uppdrag har vi ofta verksamhetssidan som beställare.

Vi har bland annat hjälpt våra kunder med:

 • Förenklad rapportering
 • Standardiserad ekonomimodell för statliga myndigheter
 • Resursstöd/avlastning/backup/systemförvaltare
 • Kundanpassade utbildningar i Agresso browser, Excelerator och andra verktyg
 • Effektiviseringar och automatiseringar
 • Processkartläggningar
 • Kundanpassad dokumentation, lathundar, förvaltningsdokumentation
 • Säkerhetsgenomgång

StretchJoggar-072_720x350

Vårt team består i dag av:

 • Verksamhetsspecialister med kompetens inom projektledning, förvaltningsledning, förändringsledning, controllerprocesser, styrning, intern kontroll m.m.
 • Systemspecialister med kompetens i Unit4 Business World (UBW/Agresso), BI-verktyg m.m.
 • Informationsspecialister med kompetens inom masterdata m.m.

Är du intresserad av att höra mer om oss så tveka inte med att höra av dig!

Business goals

Med bas i konsulttjänster kring Unit4 Business World (tidigare Agresso) och kunskap om administrativa processer, hjälper vi organisationer att ta nästa steg i digitaliseringen.

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan