Case

Rätt information till besökare på servicekontor i hela landet

Det har varit väldigt värdefullt för oss att få hjälp av en konsult med lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling i myndigheter – Charlotte Kindstedt, chef för avdelning ledningsstöd

De omkring tusen servicehandläggare som arbetar på servicekontoren behöver tillgång till aktuell och korrekt information kopplade till tjänsterna de ansvarar för. Lösningen för informationsförsörjning bidrar till att ge Statens servicecenters handläggare möjlighet att ge besökare service av samma kvalitet oavsett var i landet hjälpen ges.

Grunden i lösningen är ett väldefinierat informationsbehov och tydlig ansvarsfördelning mellan Statens servicecenter och samverkansmyndigheterna: Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten.

I den nya lösningen för informationsförsörjning har både informationsbehovet och ansvarsfördelningen tydliggjorts. Viktiga delar i detta var definition av begrepp och roller samt utveckling av processer och rutiner kopplade till informationsförsörjning.

Lösningen säkerställer att servicehandläggarna får tillgång till den information som de behöver i mötet med besökaren. Varje myndighet ansvarar för att information avseende de tjänster som servicekontoren utför är korrekt och aktuell samt utformad för servicehandläggarnas behov i mötet med besökarna.

Stretch Public har tillhandhållit en senior projektledare med verksamhetsutvecklings- och utredarkomptens för att leda och hålla ihop arbetet. I projektet deltog representanter från Statens servicecenter, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan.

”Vi har fått stöd i att trygga informationsförsörjningen till våra servicekontor runt om i landet. Servicekontoren hjälper privatpersoner och företag med frågor inom skatt, pension, sjukpenning, arbetssökande med mera” – Charlotte Kindstedt, chef för avdelning ledningsstöd

Stretch Public är kvar som stöd i fortsatt planering och utveckling av servicekontoren inom ramen för det regeringsuppdrag som Statens servicecenter har fått.

Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. De levererar administrativa tjänster till andra myndigheter samt ger information och vägledning i myndighetstjänster till privatpersoner och företag på fler än servicekontor över hela landet.

2018 gav regeringen Statens servicecenter uppdraget att ansvara för en samlad organisation för att ge statlig lokal service till medborgare och företag i hela landet. Från och med 1 juni 2019 har Statens servicecenter ansvaret för servicekontoren som under 2021 blir fler. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare tre miljoner besök årligen.

Om Stretch Public

Vi vill skapa förbättringar i vardagen för våra invånare genom att utveckla myndigheternas handlingskraft att utföra sina uppdrag. Vi ser oss själva som en viktig del att bidra till hållbar utveckling av våra myndigheter. Vi utgår från att alla kan bidra men det behövs en riktning och en plan. Vi börjar med ledning och styrning. ​

​Vi är specialister på statlig sektor men framförallt är vi individer som både vill och har förmågan att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle.

 

Stretch Public

Dela inlägget