Förändringsledning

Realisera värdet av förändringen

Förändringsledning – nyckeln till framgång vid implementering av IT-stöd

Implementering av ett nytt IT-stöd påverkar i hög grad den enskilde medarbetarens arbetsdag i form av nya arbetssätt, ändrade arbetsuppgifter, ansvar, processer och rutiner. Med en effektiv förändringsledning hjälper vi organisationer att lättare hämta hem nyttan av investeringen. Vi bidrar till måluppfyllelse och realisering av vinster och gör så med respekt för individen och dess förändringsresa. ”Det finns inga renodlade IT-projekt, bara förändringsprojekt med varierande grad av digitalisering”. Detta är ett förhållningssätt på marknaden som vi ser i allt större utsträckning. Ett förhållningssätt som leder till mer framgångsrika projekt enligt oss.

Effektiv förändringsledning

Förändringsledning är en strukturerad och erfarenhetsbaserad metod för att leda individer, grupper och organisationer i förändring. Genom olika verktyg och processer går vi från nuvarande tillstånd till ett önskat framtida läge. Vi arbetar med förändringsprocessen såväl som rollanpassning. Vi fokuserar på att mäta resultatet och på kontinuerligt förändringsarbete i projektet, då kan vi maximera affärsnyttan för dig som kund.

Förändringsledning

Förändringsledning – The Stretch Way

Vi som arbetar med förändringsledning på Stretch har ett stort engagemang och ett genuint intresse för att hjälpa människor och organisationer att lyckas med sin förändringsresa. Vi har specialistkompetens och lång erfarenhet av olika modeller och verktygslådor, exempelvis ASAP OCM / SAP Aktivera OCM, ADKAR och ACMP. Detta gör att vi kan anpassa angreppssättet baserat på just er förändringsresa. Vi har arbetat med stora och små förändringsprojekt, lokala såväl som internationella. Det är just kombinationen av modeller och verktyg samt vår praktiska erfarenhet och nyfikenhet på dig som kund som gör att vi kan skräddarsy rätt angreppssätt för er organisationen och er resa.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att lyckas med er förändringsresa? Kontakta oss så berättar vi hur andra gjort.

Prosci Change Management – utbildningar i förändringsledning

De flesta framgångsrika verksamhetsförändringar börjar i liten skala. Ofta är det en eller två nyckelpersoner som ger hela organisationen kunskaper och metoder inom förändringsledning genom noggrann utbildning.

Prosci är en systematisk och holistisk metod för förändringsledning som används av 80% av världens största företag. Stretch är en global partner till Prosci och ger stöd och utbildning till företag som vill bygga upp kapacitet för förändringsledning i sin verksamhet.

Vi erbjuder sex rollbaserade kurser inom Prosci Change Management för både chefer, projektledare och medarbetare. Så snart du utbildat dig kan du börja hjälpa hela din organisation att anpassa sig till nya förändringar, förbättra företagskulturen och uppnå bättre projektresultat.

Läs mer om Prosci Change Management

 

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan