Förändringsledning

Realisera värdet av förändringen

Förändringsledning – nyckeln till framgång vid implementering av IT-stöd

Implementering av ett nytt IT-stöd påverkar i hög grad den enskilde medarbetarens arbetsdag i form av nya arbetssätt, ändrade arbetsuppgifter, ansvar, processer och rutiner. Med en effektiv förändringsledning hjälper vi organisationer att lättare hämta hem nyttan av investeringen. Vi bidrar till måluppfyllelse och realisering av vinster och gör så med respekt för individen och dess förändringsresa. ”Det finns inga renodlade IT-projekt, bara förändringsprojekt med varierande grad av digitalisering”. Detta är ett förhållningssätt på marknaden som vi ser i allt större utsträckning. Ett förhållningssätt som leder till mer framgångsrika projekt enligt oss.

Effektiv förändringsledning

Förändringsledning är en strukturerad och erfarenhetsbaserad metod för att leda individer, grupper och organisationer i förändring. Genom olika verktyg och processer går vi från nuvarande tillstånd till ett önskat framtida läge. Vi arbetar med förändringsprocessen såväl som rollanpassning. Vi fokuserar på att mäta resultatet och på kontinuerligt förändringsarbete i projektet, då kan vi maximera affärsnyttan för dig som kund.

Förändringsledning

Förändringsledning – The Stretch Way

Vi som arbetar med förändringsledning på Stretch har ett stort engagemang och ett genuint intresse för att hjälpa människor och organisationer att lyckas med sin förändringsresa. Vi har specialistkompetens och lång erfarenhet av olika modeller och verktygslådor, exempelvis ASAP OCM / SAP Aktivera OCM, ADKAR och ACMP. Detta gör att vi kan anpassa angreppssättet baserat på just er förändringsresa. Vi har arbetat med stora och små förändringsprojekt, lokala såväl som internationella. Det är just kombinationen av modeller och verktyg samt vår praktiska erfarenhet och nyfikenhet på dig som kund som gör att vi kan skräddarsy rätt angreppssätt för er organisationen och er resa.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att lyckas med er förändringsresa? Kontakta oss så berättar vi hur andra gjort.

Läs också