Certifiera dig som förändringsledare – PROSCI certifiering

Varje projekt påverkar och förändrar en organisation, och det är idag bevisat att en strukturerad förändringsledning i projekt ökar sannolikheten för framgång med 800%. Vad betyder det? Det betyder att du inte enbart lyckas med en teknisk projektimplementation – du försäkrar dig om att få den affärsnytta ni vill ha!

Ta chansen att certifiera dig i marknadens ledande metodik för förändringledning, som kan användas både i yrkesliv och privatliv.

”Thanks for a great training, even after 5 years of dedicated work with Change management I learnt a lot and gained many new tools and perspectives, really appreciate the structure Prosci provides”

Kontakta oss

Proscis förhållningssätt till förändringsledning bygger på över 20 års forskning och menar att det inte är organisationer som förändras utan individer, och att det är summan av förändringar på individnivå som skapar resultat. Proscis metodik och verktyg handlar om hur man kan skapa förändring på individnivå genom den välkända ADKAR®-modellen. Proscis tillvägagångssätt gör förändringsledning mätbar och praktiskt användbar, och genererar resultat som kan användas både i traditionella projekt och agila initiativ.

Bullet points:

  • Proscis metodik och verktyg baseras på över 20 års studier på över 6 000 respondenter
  • 80 % av Fortune 100-företagen använder metodiken aktivt idag
  • Över 75 000 Prosci-certifierade förändringsledare globalt

Vårt kursutbud med Proscis metodik och verktyg består av sex olika kurser. Sex av kurserna är anpassade för de olika roller på ett företag som är involverade i förändringsprocesser och ger en grundlig och praktisk förståelse för den helhetliga metodik och de verktyg som du behöver för att kunna leda förändringar på ett professionellt och effektivt sätt. Kurserna genomförs både på engelska och svenska, virtuellt eller fysiskt.

1. Prosci Change Management Certification Program (3 dagar)

2. Sponsor Briefing (4-6 timmar)

3. Delivering Project Results Workshop (4-6 timmar)

4. Manager Program (8 timmar)

5. Employee Program (8 timmar)

6. Fundamentals of Change Management (8 timmar)

7. Integrating Agile & Change Management Workshop (6 timmar)

Alla våra certifierade utbildare arbetar också praktiskt med förändringsledning hos våra kunder. Har ni behov av förändringsledning i er organisation kan ni också uppleva ADKAR i praktiken genom våra förändringsledare.

 

Kontakta oss

Dela inlägget