Rolletilpassede Prosci kurs i endringsledelse

Dela inlägget

Tilbud Stretch Accelerate

Endring kan føre til vekst

Endring er en naturlig del av en sunn virksomhet. For de som tar det på alvor kan det føre til fantastisk vekst. Med Prosci-kurs fra Stretch Academy vil du være best rustet for å lykkes med din virksomhets endringer.

Stretch Academy tilbyr syv ulike Prosci-kurs i endringsledelse. Fem av kursene er tilpasset de ulike rollene i en virksomhet som er involvert i forbindelse med endringsreiser og gir en grundig innføring og forståelse for en helhetlig metodikk og verktøyene man trenger for å kunne lede endinger på en profesjonell og effektiv måte. Gjennom Prosci-kurs fra Stretch Academy vil du kunne:

 • Forstå hvordan effektiv endringsledelse forbedrer resultater.
 • Lære å implementere metodikk og verktøy for endring basert på 20 år med forskning.
 • Øke sannsynligheten for å lykkes med gevinstrealiseringen.
1. Prosci sertifisering i Endringsledelse (3 dager)

Gjennom dette intensive tredagers sertifiseringskurset vil du som deltaker lære deg hvordan man kan bruke Prosci sin helhetlige metodikk, verktøy og analyser for å lede effektive og vellykkede endringsreiser. Vi arbeider med relle prosjekter som du som deltaker tar med deg inn i kurset. Etter kurset vil du blant annet sitte igjen med en plan for endringsledelse som er utformet for å lede endringer på en effektiv måte og sikre prosjektets måloppnåelse. Mer info om sertifiseringskurset finner du her.

Vi arrangerer bedriftsinterne sertifiseringskurs for grupper på mellom 8-16 deltakere. Under følger datoer for våre åpne sertifiseringskurs i samarbeid med proacteur.

Åpne sertifiseringskurs 2020:

 • 2-4 september (Fulltegnet)
 • 4-6 november
 • 2-4 desember

Påmelding til våre åpne sertifiseringskurs

De åpne sertifiseringskursene arrangeres i samarbeid med Proacteur.

Feedback fra deltakere på dette kurset i 2019 (åpne og bedriftsinterne kurs):
 • Overall facilitators attention to your individual learning needs: 4,7/5
 • How would you rate this program: 4,4/5
 • The venue contributed positively to my excperience: 4,2/5
 • How likely are you to recommend this program to a colleague or friend: 4,5/5

Skala fra 1 – Poor til 5 – Excellent

Dette kurset er godkjent av ACMP sitt QEP™ (Qualified Education Provider) program. Dette betyr at Stretch oppfyller ACMP sine krav til formalisert opplæring iht. ACMP Standard for endringsledelse©. Det betyr også at de som har deltatt på dette kurset oppfyller et av kravene til ACMP sin sertifisering Certified Change Management Professional (CCMP™) som er 21 timer instruktørledet opplæring av en QEP™. Øvrige krav til CCMP™ er knyttet til relevant utdanning, erfaring, samt essay og multiple choice eksamen. Mer info om CCMP™ finner du her.

2. Sponsor Briefing for Toppledere (4-6 timer)

Dette kurset gir ledere som er ansvarlige for endringer nødvendig kunnskap og evne til å realisere ønskede resultat. Effektive sponsorer fremheves som den viktigste faktoren for vellykkede endringer i alle Prosci sine 10 longitudinelle studier fra de siste 20 årene. Allikevel viser forskning at over halvparten av alle ledere ikke forstår hva som kreves for å lede endringer på en effektiv måte.

Sponsor briefen tar utgangspunkt i bedriftens nåværende prosjektportefølje og fremhever den kritiske koblingen mellom effektiv endringsledelse og realisering av ønskede forretningsresultater. Vi klargjør sponsorens rolle i endringsprosesser og arbeider med et forskningsbasert og praktisk anvendelig rammeverk som vil gjøre lederne i stand til å bli mer effektive sponsorer. Mer info om sponsor briefingen finner du her.

3. Workshop i Endringsledelse for Prosjektledere (4-6 timer)

Denne workshopen for Prosjektledere gjør deltakerne i stand til å integrere endringsledelse med prosjektledelse for å realisere prosjekt mål.

Det å integrere endringsledelse med prosjektledelse har blitt fremhevet i en rekke studier som en sentral bærebjelke for å lykkes med prosjekter. Allikevel snakker ofte prosjektledere og endringsledere ulikt språk og mangler en gjensidig forståelse, noe som kan være til hinder for effektivt samspill.

Denne halvdags workshopen hjelper prosjektledere med å forstå hvilken betydning endringsledelse har for å oppnå prosjekt mål. Workshopen tar utgangspunkt i deltakernes egne prosjekter som de tar med seg inn i workshopen. Vi har fokus på å skape et felles språk for endring i en prosjektkontekst. Mer info om workshopen finner du her.

4. Kurs i Endringsledelse for Mellomledere (1 dag)

Dette kurset har fokus på mellomledernes sentrale rolle i endringsprosesser. Forskning viser at det er mellomlederne som de ansatte ser på først for å forstå hvordan endringer vil påvirke dem personlig. Allikevel undervurderer ofte mellomlederne sin egen rolle eller er usikre på hvordan de skal støtte de ansatte i sine team.

Kurser bygger endringskompetanse for mellomledere gjennom å definere deres rolle under endring og gir et praktisk anvendbart rammeverk for hvordan være en effektiv endringsleder. Gjennom dette kurset får deltakerne ferdigheter til å identifisere sine egne barrierer mot endring og proaktivt lede sitt team gjennom endring. Mer info om kurs for mellomledere finner du her.

5. Kurs i Endringsledelse for ansatte (1 dag)

Motstand fra ansatte kan gi store utfordringer for et hvert endrings initiativ, fra små prosessendringer til større ERP prosjekter. Å gi ansatte muligheten til å absorbere og ta inn over seg endringene som påvirker dem og utforske hva de må gjøre for å lykkes i overgangen fra gammelt til nytt, vil ha stor betydning for hvor vellykket endringen blir.

Dette kurset har som mål å gi ansatte et rammeverk og nødvendige ferdigheter for å lede seg selv gjennom endringer, samt være en støtte for sine kollegaer. Ved hjelp av Prosci sin ADKAR-modell vil de ansatte bli bedre i stand til å kommunisere om endring og bli bedre rustet til å være proaktive endringsagenter. Mer info om kurs for de ansatte finner du her.

6. Fundamentals of Change Management (1 dag)

Gjennom dette kurset vil du lære deg hovedkonseptene og de organisatoriske fordelene med Endringsledelse. Mer informasjon om kurset finner du her.

7. Integrating Agile and Change Management Workshop (1 dag)

Endringsledelse og Smidig utvikling er to tilnærminger som kan forbedre resultater i enhver organisasjonsendring. Denne en dags workshopen guider deg gjennom hvordan man bygger planer og taktikker for å integrere beste praksis innen endringsledelse og Prosci rammeverket til et iterativt initiativ. Mer informasjon om workshopen finner du her.

Hvorfor endringsledelse?

Med en stadig økende endringstakt trenger din bedrift en strukturert tilnærming til endringsledelse som leverer resultater og ansatte som er kompetente til å lede endringer. Funn fra Prosci sine globale studier fra de siste 20 årene viser at prosjekter med effektiv endringsledelse har:

 • 78% større sannsynlighet for å oppnå eller overgå sine mål
 • 55% større sannsynlighet for å ferdigstille før eller på tidsplan
 • 29% større sannsynlighet for å ferdigstille på eller under budsjett

Hvorfor Prosci kurs i Endringsledelse?

Prosci sin endringsledelsesmetodikk er basert på 20 år med forskning fra flere tusen bedrifter og er den mest anvendte endringsledelsesmetodikken på globalt nivå. 80% av Fortune 100 selskapene bruker metodikken aktivt i dag. Prosci sin tilnærming gjør endringsledelse målbart, anvendelig og skaper resultater. Enten man er erfaren eller uerfaren med endringsledelse, vil Prosci-kursene legge til rette for en strukturert tilnærming slik at man effektivt kan lede den menneskelige siden av endring og skape optimal forretningsverdi.

Hva gjør Prosci sin metodikk for endringsledelse unik?

 • En holistisk tilnærming som integrerer både individ og organisasjonsperspektivet i endringsprosesser
 • Et tydelig og effektivt rammeverk for alle typer endringer
 • Praktisk og anvendelig nettbasert verktøykasse med tilgjengelig metodikk, verktøy, maler og sjekklister som enkelt lar seg integrere med prosjektledelse
 • Kursene er knyttet til virkelige prosjekter der man evaluerer og bygger en plan for endringsledelse på prosjekter som deltakerne jobber med i dag

Nysgjerrig? Lær mer om Prosci metodikken på dette webinar opptaket

Gjennom dette webinar opptaket får du en innføring i Prosci sin endringsledelsesmetodikk og hvordan Prosci sin ADKAR-modell (individperspektivet) knyttes sammen med Prosci sin 3-Phase Change Management Process (organisasjonsperspektivet). Lær hvordan disse to perspektivene må fungere i samspill for å lykkes med å realisere prosjektmål. Prosci Methodology Overview: An Integrated Approach to Deliver Results

Hvor effektivt jobber dere med endringsledelse i dag? Last ned sjekkliste for endringsledelse her

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet? Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre.  Ta kontakt her så får du tilgang til sjekklisten for endringsledelse.

Kontakt oss