Utbildning Leading SAFe 5.1

Dela inlägget

Erbjudande Stretch Öresund

Varför SAFe?

Inom ramen för kursen Leading SAFe kommer du att få uppleva och förstå vad det innebär att tillämpa ett Lean-Agilt arbetssätt i stor skala genom ramverket Scaled Agile Framework® (SAFe®). Du kommer att förstå de universella principerna bakom agilitet och se hur dessa principer förstärks genom ramverket från teamnivå till portföljnivå.

I version 5.1 av ramverket läggs ytterligare fokus på kund och verksamhetsnytta samt vilka kompetenser som är förutsättningen för Business Agility – att kunna konkurrera och trivas i en digital tidsålder, snabbt kunna möta förändringar på marknaden och ta vara på nya möjligheter med innovativa lösningar när de dyker upp. Utöver detta får du också lära dig och öva på att stötta och exekvera PI Planning och koordinera flera Agila Release-tåg (ARTs).

Kursinnehåll

Några av de ämnen som gås igenom under kursen är:

  • Introduktion av Scaled Agile Framework (SAFe)
  • Förstå vad som krävs för att bli en Lean-Agile Ledare
  • Uprättandet av Team och Teknisk Agilitet
  • Bygga kvalitet med hjälp av Continuous Integration
  • Att minska time-to-market med Continuous Deployment
  • Att förstå de bakomliggande principerna kring agilitet
  • Förstå och stötta PI Planning och de event som är förknippade med framgångsrik Program Execution
  • Lean Portfolio Management (LPM)

Instruktörer

Jimmy Tapper, SAFe 5.1 Program Consultant
Jimmy är certifierad SAFe Program Consultant, SCRUM Master och Agile Coach. Han har djup teoretisk kunskap inom Lean/Agile Ledarskap samt praktisk erfarenhet från både SAFe och att leda agila team.

Lars Kastman, SAFe 5.1 Program Consultant
Lars är certifierad SAFe Program Consultant, SCRUM Master och Prosci Change Practitioner. Han har omfattande praktisk erfarenhet av att leda agila team i mjukvaruutvecklingsprojekt såväl som att leda digitala transformationsinitiativ.


Praktikaliteter

Utbildningen inkluderar allt material samt 1 års tillgång till SAFe Community Platform.

Utbildningen är privat eller ”in-house” och genomförs av två certifierade instruktörer.

Deltagarna ska förvänta sig 4-6 timmar egenstudier för att klara certifieringen efter kurstillfället.

Vi erbjuder kurserna både fysiskt och digitalt. För tillfället erbjuds endast digitala kurstillfällen.

Kursspråket är antingen engelska eller svenska beroende på vad som passar er bäst.

Certifiering

Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig som SAFe® Agilist (SA).

Har du några frågor så hör av dig till mig, Jimmy Tapper!

Mail: jimmy.tapper@stretch.se

Mobil: 073-909 33 10

 

Kontakta oss