Hållbara ledare och friska medarbetare – effekten av ett delat ledarskap!

event - 4 oktober, 2023 Tid - 09:00-09.30 Plats - Kostnadsfritt Webinar

Anmäl dig här

Bolaget Stretch Accelerate AB arbetar med hållbart ledarskap och förändring. I ett av våra uppdrag var jag avdelningschef för systemförvaltningsavdelningen på Statens Servicecenter.

För två av enheterna på avdelningen delas ledarskapet och ansvaret framgångsrikt av två chefer – Anders Bohm och Joel Malmberg. Det har fört med sig en rad positiva effekter, både för dem men även för medarbetarna och organisationen i stort.

  • Låga sjukskrivningstal för medarbetare trots utmaningar
  • Kloka grundade beslut som ger positiv effekt för organisationen
  • Och inte minst välmående chefer.

Det finns forskning som visar på att ett delat ledarskap både kan stärka chefer och få mer hållbara ledare. En förutsättning för att ledare ska klara stora och tuffa utmaningar som de står inför.

Jag såg att ett delat ledarskap gav goda effekter men kräver såklart  andra förutsättningar.

För mig är det här värt att lyfta fram och därför har jag bett Anders och Joel att komma och samtala med mig i ett webinar.

 

Är du intresserad? Tid 4 oktober 9 – 9:30  anmäl dig här: Webinar Registration – Zoom

 

Välkommen!

Annika Raab, Stretch Accelerate AB

Dela inlägget