Business Intelligence

2019 hittills: Trender inom Analytics

Trendrapporter från det globala analysföretagen är bara en googling bort. Men vad är det som bubblar här i vårt närområde? Vi är redan inne i andra kvartalet på 2019 och därför kommer här några reflektioner från vårt lokala perspektiv. Jag hoppas med detta förmedla känslan av att det nya händer här och nu, och att ”kan de, så kan vi”.

Den korta sammanfattningen av händelserna inom BI och Analytics 2019 är nog ”proppen ur”!

Med andra ord ser vi att sådant som det länge skrivits om och som gjorts lite på försök innan nu implementeras i full skala och helt naturligt. Eftersom du läser detta, förmodar jag att du på något sätt arbetar med Business Intelligence. Därmed är det är bara att gratulera: Området har aldrig varit mer spännande och givande än nu!

 

Cloud Analytics på bred front

Någon hävdar säkert att detta är gamla nyheter och att det varit på gång i flera år. Men jag menar att även företag och organisationer som inte tidigare upplevt sig ha möjligheten, på grund av osäkerhet inför svensk lagstiftning och datasäkerhet, nu tar väl avvägda steg in i molnplattformar. Mognaden ökar, vilket märks på att initiativen grundas i ”rätt” anledningar (kostnad mot affärsnytta och potential). Detta istället för att bara testa och se, därför att alla andra gör det, eller helt låta bli för att vara på säkra sidan.

Dessutom: Den volym av ny funktionalitet för molnet som ständigt lanseras i olika plattformar visar också hur tomt skalet var för några år sedan, då hypen var som störst.

 

Sömlöst från försöksverksamhet till industrialisering av AI, IoT och Big Data

Gartner beskriver det som att marknaden ställer krav på att samma verktyg eller plattform ska stödja både ”IT Mode1 och Mode2”[1]. Vi ser det genom att flera av våra kunder arbetar med innovation och gör försök med gratis trial-versioner eller att någon eldsjäl på IT bygger helt på egen hand. Utmaningen blir då att ta hand om lärdomarna och skala upp de bästa tillämpningarna, utan att behöva ta ett kliv och göra en stor investering i en jättedyr plattform. Det är inte bara beloppet i sig, utan även osäkerheten kring vad som väntar runt hörnet, som gör att många tvekar inför att binda upp sig på en plattform som kanske är omodern imorgon. Det affärsmässigt sunda motståndet att investera tungt i ett område där dagens teknik snabbt blir gammal är givetvis en stark drivkraft även för viljan att använda molnplattformar.

[1] Bimodal IT, ett uttryck myntat av analysföretaget Gartner, där Mode1 står för förutsägbarhet och stabilitet. Mode2 står för utforskande och agilitet. Gartner menar att samexistens av dessa två i en IT-leverans är en framgångsfaktor för lyckade initiativ inom digitalisering. Läs mer här.

 

Inbäddad Business Intelligence

Även här har vi något som varit på tapeten tidigare. Dock är det först nu vi på bred front ser att våra kunder lägger till komponenter som baserar sig på befintliga Business Intelligence-lösningar i ERP/CRM-system, Team Sites eller externa webbsidor.

Därmed går det enkelt att få en helt annan utväxling av den infrastruktur som våra kunder sedan länge investerat i. Både genom återanvändning av data- och säkerhetsmodeller, men också i form datakvalitet. Det är ofta ”ordning och reda” i befintliga BI-lösningar och finns tydliga definitioner på begrepp som kund, produkt, marknadsområde, osv. Dessa kommer med på köpet när de bäddas in i ett annat system och får då ett större genomslag i organisationen, till nytta för många fler.

Att BI bäddas in i andra lösningar beror förmodligen mycket på att de nya plattformarna gör det enkelt. Tänk bara så härligt enkelt det är att med några klick lägga till en Power BI-rapport i en Office 365 Team Site.

Men en minst lika stark drivkraft tror jag är att BI och Analytics på senare år kommit att handla betydligt mer om utforskande av möjligheter, än att återkommande producera en statisk rapport. Detta drar till sig kompetenser som ligger närmre systemutveckling, prototyping och affärsutveckling. Vad är då mer naturligt än att kombinera BI som ger affärskritiska insikter, med systemstöd för de verksamhetsnära processerna? Speciellt för dem som har digitalisering högt på den strategiska agendan.

 

What’s not…

  • Lansering av nya så kallade Self Service komponenter som vid första försöket genererar kod som sänker hela miljön.
  • Moderna rapportverktyg som inte klarar av att visa data innehållande å, ä, ö, även med språkpaketet på plats.
  • Otydliga licensmodeller som dessutom ändrar sig varje kvartal. En förutsägbar kostnad har också ett värde, apropå vågen med prenumerationer av mjukvara.

Dela inlägget